Dziś jest sobota, 11 lipiec 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 3.9741 +0.38% 1EUR 4.4573 +0.09% 1GBP 4.9328 -0.45%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
32 edycja targów Energetab 2019 juz za cztery tygodnie
więcej
Cykl szkoleń z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-300, S7-1200
więcej
Seminarium utrzynia ruchu - Wałbrzych 2019
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
9 wrzesień 2020
Seminarium dla Utrzymania Ruchu - edycja 80 
więcej
15 wrzesień 2020
33. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Aktualności

W kierunku liberalizacji rynku gazu

26 lipiec 2012.

24 lipca Prezes URE zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, (IRiESP) dotyczącą krajowego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM SA. Instrukcja uwzględnia zapisy zawarte w III Pakiecie Energetycznym oraz zasady funkcjonowania systemu wypracowane przez europejskich operatorów sieci przesyłowych. Decyzja regulatora to kolejny krok w kierunku liberalizacji polskiego rynku gazu.

Gaz na giełdzie

Instrukcja w istotny sposób zmieni sposób organizacji polskiego rynku gazu. Dokument zatwierdzony przez regulatora umożliwia współpracę operatora z giełdą towarową, dając podstawy do funkcjonowania giełdy gazu, ułatwia nowym podmiotom wejście na rynek gazu i upraszcza zasady korzystania z systemu przesyłowego.

Instrukcja wprowadza wirtualny punkt obrotu gazem co oznacza możliwość handlu gazem w oderwaniu od fizycznej lokalizacji w sieci oraz poprzez transakcje zawieraną na giełdzie pozwala na kształtowanie cen na zasadach rynkowych.

Zapisy Instrukcji mają na celu także:

  • wprowadzenie modelu entry-exit, tj. rozerwanie fizycznych punktów wejścia i wyjścia poprzez umożliwienie zlecania transportu gazu od fizycznych punktów wejścia do punktu wirtualnego i od punktu wirtualnego do fizycznych punktów wyjścia,
  • wprowadzenie rynku usług bilansujących,
  • zmianę zasad współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych i operatorem systemu magazynowania.

Instrukcja określa szczegółowe warunki korzystania z sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, tak jak to wynika z art. 9g ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne (dalej: Ustawa), tj. w szczególności dotyczące: przyłączania do sieci dystrybucyjnej, wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą, kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego, współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych, przekazywania informacji oraz parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.

Jedna umowa

Dokument wprowadza nowe, uproszczone zasady funkcjonowania rynku gazu w Polsce, w tym zmianę formy kontraktowania usług przesyłowych. Każdy podmiot korzystający z usług przesyłowych będzie zawierał z GAZ-SYSTEM S.A. tylko jedną umowę, która będzie miała charakter ramowy i będzie stanowiła podstawę do występowania do operatora z wnioskami o możliwość korzystania z wybranych przez klientów punktów wejścia lub wyjścia.

Doba gazowa

Marek Woszczyk:
IRiESP niesie za sobą kilka fundamentalnych zmian dla funkcjonowania rynku gazu i znacznie upraszcza zasady korzystania z systemu przesyłowego, w szczególności wprowadza wirtualny punkt wymiany gazu, czyli punkt w sieci przesyłowej o niesprecyzowanej fizycznie lokalizacji, który uelastycznia obrót gazem. Jest on niezbędny, aby mogła funkcjonować giełda gazu. W ten sposób tworzymy mechanizmy, by na rynku mogła funkcjonować realna konkurencja.

Instrukcja, zgodnie z art. 9g ust. 6 Ustawy, posiada wyodrębnioną część dotyczącą bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi. Treść Instrukcji zgodna jest z przepisami prawa krajowego regulującymi funkcjonowanie Operatora oraz uwzględnia przepisy wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (zwanego dalej "rozporządzeniem 715").

Instrukcja wprowadza dobę gazową - podstawowy okres bilansowania, ograniczając ilość limitów niezbilansowania tylko do jednego dobowego limitu. Nowa instrukcja zakłada funkcjonowanie rynku usług bilansujących, zapewniającego narzędzia do bilansowania systemu.

***

Prezes URE ocenił, iż treść Instrukcji pozwala na przyśpieszenie realizacji celów polityki energetycznej państwa, w szczególności opisanych w działaniu 5.6 z "Programu działań wykonawczych na lata 2009 2012" stanowiącego załącznik do "Polityki energetycznej Polski do 2030 r." Działanie to przewiduje m.in. wdrożenie:

  • zasad efektywnego dostępu do infrastruktury gazowej,
  • koncepcji wirtualnego punktu sprzedaży gazu,
  • modelu pozwalającego na rozdzielenie przepływów fizycznych od handlowych,
  • rynkowych zasad bilansowania,
  • modelu rynku pozwalającego na efektywną zmianę sprzedawcy.

Przed przedłożeniem IRiESP do zatwierdzenia, spółka GAZ-SYSTEM poddała projekt Instrukcji konsultacjom społecznym z uczestnikami rynku gazu.

Termin wejścia w życie postanowień Instrukcji został ustalony na dzień 1 grudnia 2012 r. zgodnie z wnioskiem Operatora. Jednocześnie, zgodnie z wnioskiem Operatora, termin wejścia w życie punktu 23 - " Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe" Instrukcji - został określony na dzień ogłoszenia w Biuletynie Prezesa Urzędu Energetyki, co nastąpiło dziś w dniu 24 lipca 2012 r. (Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki Paliwa gazowe nr 53 (519)). Wcześniejsze wejście w życie tego punktu jest uzasadnione koniecznością przygotowania nowych umów przesyłowych i przyłączeniowych oraz zmianą umów istniejących, tak aby umożliwić efektywne funkcjonowanie nowego modelu rynku gazu od dnia 1 grudnia 2012 r.O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl