Dziś jest niedziela, 29 marzec 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.1127 -2.05% 1EUR 4.5246 -1.56% 1GBP 5.0218 +0.34%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
75 edycja Seminarium SUR za nami
więcej
32 edycja targów Energetab 2019 juz za cztery tygodnie
więcej
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
31 marzec 2020
Fluid Power 
więcej
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
7 styczeń 2011.

Szerokim pasmem

Szerokim pasmem
XXVI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) zgromadziło ok. 200 uczestników, głównie z kraju, choć byli też goście z zagranicy. Jak zwykle, stało się ono forum wymiany do świadczeń specjalistów z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki. Także okazją do kontaktów środowiska akademickiego z przedstawicielami przemysłu, jednostek naukowobadawczych, instytucji branży telekomunikacyjnej, operatorów i regulatorów rynku.


Stoisko wystawiennicze frmy TESPOL sp. z o.o. ze sprzętem TEKTRONIX
Prezentowano osiągnięcia naukowe i techniczne, trendy rozwojowe i zagadnienia normalizacyjne. Ministerstwo Infrastruktury reprezentowa ł na konferencji Wiesław Łodzikowski, zaś w imieniu UKE wyst ąpiła Marzena Śliz. Obszerną tematykę sympozjum zgrupowano na 18 sesjach. Główne wątki przedstawiono w siedmiu referatach plenarnych. Tematem przewodnim konferencji był szerokopasmowy dostęp do internetu. Przedstawicielka Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej Marzena Śliz omówiła tzw. megaustawę, która będzie wyzwaniem dla terytorialnych samorządów wspierających rozwój struktury teleinformatycznej kraju. "Megaustawa" ma ułatwić upowszechnienie dostępu do internetu. Określone zostaną zasady procesu inwestycyjnego. Dziś frmy wykonujące instalacje mają np. problem z dostępem do kanalizacji telekomunikacyjnej. Ustawa likwiduje takie ograniczenia, a tym samym zmniejsza koszt inwestycji w infrastrukturę.


W prezydium: dziekan Wydziału Elektroniki prof. Jan Zarzycki, prof. Józef Modelski (PAN), rektor PWr prof. Tadeusz Więckowski, przewodniczący sympozjum prof. Daniel. J. Bem, Wiesław Łodzikowski (Ministerstwo Infrastruktury), Marzena Śliz (UKE), Stefan Kamiński (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji)

Dr Marek Średniawa przedstawił potrzebę przedefniowania pewnych zagadnień we współczesnej telekomunikacji. W aspekcie założenia o powszechnym dostępie do internetu przyjmuje się, że użytkownik ma prawo domagać się zapewnienia mu możliwości korzystania z tej usługi na równi z dostępem do wody, prądu i innych niezbędnych usług (pamiętajmy jednak, że w Polsce są ciągle jeszcze rejony niezelektryfkowane).
Wystąpienie Artura Binczewskiego wyjaśniało znaczenie wdrożenia powszechnie stosowanego protokołu IP w wersji 6. Specjaliści borykają się od lat z pewnymi ograniczeniami protoko łu IP. Autor przedstawił zalety najnowszej modyfkacji, choć ma ona też swoje słabości, co skutkuje opóźnieniami we wprowadzeniu jej do użytku. Traktowana jako walor duża liczba adresów może być też uznana za wadę, skoro każdemu milimetrowi powierzchni Ziemi możemy ich przydzielić kilkaset. Skutkuje to negatywnie długością nagłówka obciążającego każdy pakiet. Nowa wersja ma natomiast zwiększone bezpieczeństwo przesyłu i ułatwioną absorpcję mobilnych (przemieszczających się) abonentów.
Ponieważ jednak problem ten był zasadniczo rozwiązany już poprzednio, nie wszyscy spieszą się z wprowadzeniem tej innowacji.


Stanowisko wystawowe Instytutu Łączności
- Ja sam byłbym szczęśliwy, gdyby pojawiła się wersja siódma - zauwa ża wiceprzewodniczący sympozjum prof. Ryszard J. Zieliński. - Rozsądne byłoby przypisanie każdemu komunikuj ącemu się z internetem urządzeniu własnego adresu . Tematyka IPv6 była kontynuowana na dalszych sesjach. Podkreślono, że frmy zaczęły już produkować urządzenia, które obsługują protokół zarówno w wersji czwartej, jak i szóstej. W dyskusji zauważano, że należy zracjonalizować rozrzutną politykę gospodarowania adresami.
Prof. Elżbieta Bereś Pawlik w plenarnym wystąpieniu "Wielomodowe sieci pasywne do zastosowań w LAN" (współautorzy: dr Grzegorz Lis i dr Grzegorz Budzyń) przedstawiła, kluczowe dla przyszłości sieci dostępowych, rozwiązanie problemu powszechnej możliwości korzystania z taniego i szybkiego internetu. Dzięki zastosowaniu wielomodowych światłowodów można ograniczyć znacznie stosowanie elementów czynnych. Połączenie o długości do kilku kilometrów między użytkownikiem a dostawcą usług zawiera tylko elementy pasywne. To tanie rozwiązanie, które nie angażuje energetyki, nie uzależnia od zasilania. Klient zyska w ten sposób dostęp do praktycznie nieograniczonego pasma. Pod wzglę- dem technicznym nie ma tu ograniczeń (pytanie tylko, jak bardzo operator ograniczy ten ruch). Każdy będzie mógł mieć w domu własny serwer, będzie można uzyskiwać symetryczn ą transmisję, zatem zarówno dop ływ, jak i wypływ informacji będzie szybki.
Zespół specjalistów kierowany przez prof. Bogdana Miedzińskiego, który uczestniczy w realizacji mię dzywydziałowego projektu "Czujniki i sensory", przedstawił referat pt. "Sieci sensoryczne w układach monitorowania zagrożeń środowiskowych". W zależności od zastosowania sieci sensoryczne posługują się różnorodnymi czujnikami. Tu też liczy się niezawodność, zatem pracuje się nad sposobami eliminowania efektów powodowanych przez uszkodzone (wy łączone) węzły sieci lub połączenia.

Sesja plakatowa
Znakomity wykład prof. Janusza Szymasia (Uniwersytet Medyczny z Poznania) dotyczył pożytków, jakie wynikają z zastosowania szerokopasmowych sieci w medycynie. Takie sieci o dużej niezawodności i przepustowo ści są podstawą wdrożenia telemedycyny, a więc skutecznego leczenia na odległość. System zwiększa swobodę chorego, który może być monitorowany nie tylko wtedy, gdy leży w szpitalnym łóżku, ale i gdy chodzi po pobliskim korytarzu. Pozwala również ograniczyć pobyt pacjenta w szpitalu, gdyż także w domu można skutecznie czuwać nad jego stanem. Sieć pozwala na prowadzenie konsultacji, a nawet na zdalne operacje, które pod względem technicznym są już możliwe.
Referat plenarny pani mgr Grażyny Balkowskiej dotyczył poprawności języka polskiego w elektronice, telekomunikacji i informatyce. Był bardzo pożyteczny, gdyż uzmysłowił nam zakres zaniedbań w tej dziedzinie. Poza szerzącymi się tu kalkami językowymi (zwłaszcza z angielskiego), błędami składni i interpunkcji, mamy do czynienia z karygodnym brakiem precyzji. Autorka stawia tezę, że żadna z obowiązujących norm językowych - literacka ani potoczna - nie przystaje do żywiołowo rozwijających się nauk technicznych. Język techniczny wymaga dodatkowych uściśleń.
18 sesji rozszerzało tematykę plenarnych wystąpień. Oprócz technologii IPv6, jej wdrożeń i testów, omawiano technikę światłowodową i systemy na niej oparte (systemy oparte na RO- ADM, pasywne sieci optyczne, technikę WDM, konfgurację MOPA), jakość usług, techniki transmisyjne i propagacj ę, usługi w sieciach (np. rozpoznawanie tablic rejestracyjnych!), metody ukrywania danych, anteny. Istotnym tematem było bezpieczeństwo w sieci. Chodzi nie tylko o szyfrowanie sygna łów, ale też ochronę przed atakami, włamaniami do serwerów, blokady itd.

Prof. R. Zieliński z przedstawicielami głównego sponsora - chińskiej frmy ZTE Poland sp. z o.o. prezentującej nowoczesny sprzęt trankingowy GoTa
Przedmiotem obrad były też sieci bezprzewodowe i sieci telekomunikacyjne, przetwarzanie sygnałów, kompatybilność elektromagnetyczna i ochrona środowiska elektromagnetycznego, a także biologiczne aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych. Osobną sesję poświęcono aspektom prawnym i ekonomicznym.
W trakcie konferencji odbyło się spotkanie członków KEiT PAN pod przewodnictwem prof. Woźniaka na temat sieci Pionier (sieć 10 Gb Ethernet integruje ośrodki akademickie i jest bezpośrednio połączona z krajami EU), a także wystawa, na której prezentowano stoiska Instytutu Łączno ści, Politechniki Warszawskiej oraz frm: International Publishing Service Sp. z o.o., Spirent Communications oraz Tespol Sp. z o.o. Odbyło się równie ż spotkanie koleżeńskie w Spiżu i piknik w ...zoo.
Głównym sponsorem sympozjum był chiński gigant przemysłowy produkujący urządzenia i systemy telekomunikacyjne - frma ZTE Corporation.
Źródło: Pryzmat
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl