Dziś jest piątek, 3 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.1917 +0.52% 1EUR 4.5769 +0.16% 1GBP 5.2075 +0.94%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
Nowy cykl szkoleń praktycznych związanych z programowaniem sterowników marki Siemens
więcej
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
17 styczeń 2011.

Najwyższa jakość pomiarów i wzorcowań w akredytowanym Laboratorium Aparatury Pomiarowej Instytutu Energetyki

Wykonywane w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska pomiary muszą być wiarygodne, ponieważ od ich wyników zależy nie tylko jakość finalnego produktu, ale często także w oparciu o nie są podejmowane decyzje, od których może zależeć życie ludzi i zwierząt.

System zarządzania narzuca, aby wskazania sprzętu pomiarowego były okresowo kontrolowane, przy czym pozostawia użytkownikowi dobór okresów między poszczególnymi wzorcowaniami oraz sprawdzeniami sprzętu i to od niego zależy, czy uzna on dany przyrząd za wymagający częstej czy rzadszej kontroli. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że dla niektórych rodzajów przyrządów pomiarowych lub ich specyficznych zastosowań istnieje określony prawem czas ponownego wzorcowania lub obowiązek legalizacji, może on też być zawarty w szczegó łowych rozporządzeniach branżowych. W takich przypadkach należy go bezwzględnie przestrzegać. Aby prowadzić wiarygodne pomiary i zapewnić spójność pomiarową, należy korzystać z usług laboratoriów wzorcujących o potwierdzonych kompetencjach technicznych - np. Głównego Urzędu Miar lub laboratorium akredytowanego.
Laboratorium Aparatury Pomiarowej Instytutu Energetyki świadczy usługi w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz wielkości elektrycznych (DC i małej częstotliwości) w zakresie zgodności z klasą dokładności przyrządów, z polskimi i międzynarodowymi normami oraz branżowymi i zakładowymi procedurami jakości. Wiodąca pozycja laboratorium na polskim rynku została osiągnięta dzięki długoletnim doświadczeniom w dziedzinie pomiarów, ciągłej modernizacji laboratoryjnych przyrządów i stanowisk pomiarowych oraz nieprzerwanemu podnoszeniu kwalifikacji personelu. Laboratorium zostało utworzone wraz z powstaniem Instytutu Energetyki i działa nieprzerwanie (pod różnymi nazwami) od chwili powstania Instytutu tj. od 1953 roku.

W laboratorium obowiązuje system zarz ądzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz przestrzeganie akredytowanych procedur pomiarowych. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - certyfikat akredytacji nr AP 013; na pod- stawie, którego jest akredytowanym laboratorium pomiarowym w następujących wielkościach fizycznych:
- termometria elektryczna: 
- czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych i nieszlachetnych (typu S, R, B, J, T, K, N), 
- czujniki termometrów rezystancyjnych, 
- termometry elektryczne i elektroniczne, 
- przetworniki temperatury, 
- wskaźniki (mierniki) temperatury, 
- rejestratory temperatury, 
- symulatory temperatury, 
- termostaty cieczowe, 
- kalibratory temperatury, 
- piece, 
- komory klimatyczne i termostatyczne, 
- komory do sterylizacji parowej w tym autoklawy;
- termometria nieelektryczna: 
- termometry wskazówkowe (manometryczne, dylatacyjne i bimetaliczne), 
- termometry szklane cieczowe;
- wilgotność względna: 
- higrometry, 
- termohigrometry, 
- psychrometry, 
- przetworniki wilgotności, 
- komory klimatyczne;
- ciśnienie względne - pod i nadciśnienie (gaz i olej): 
- ciśnieniomierze sprężynowe (wzorcowe i ogólnego zastosowania w tym ciśnieniomierze sygnalizacyjne), 
- ciśnieniomierze elektroniczne, 
- przetworniki ciśnienia;
- ciśnienie absolutne (gaz): 
- ciśnieniomierze elektroniczne (barometry elektroniczne);
- wielkości elektryczne DC i małej czę- stotliwości:
- cyfrowe i analogowe mierniki napi ęcia (woltomierze),
- cyfrowe i analogowe mierniki prą- du (amperomierze), 
- cyfrowe i analogowe jednofazowe mierniki mocy czynnej (watomierze), 
- rezystory stałe, 
- rezystory regulowane, 
- cyfrowe i analogowe mierniki rezystancji, 
- multimetry, 
- kalibratory napięcia, prądu, rezystancji.
Szczegółowy zakres akredytacji zamieszczony jest na stronach internetowych PCA (www.pca.gov.pl) i Instytutu Energetyki (www.ien.com.pl). Laboratorium Aparatury Pomiarowej otrzymało w 2003 roku jako jedno z pierwszych w Polsce akredytację na wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności względnej.
Dzięki bogatemu wyposażeniu we wzorce jednostek miar i przyrządy pomiarowe oraz posiadanemu wieloletniemu doświadczeniu popartego akredytacją świadectwa wzorcowania wydane przez Laboratorium Aparatury Pomiarowej są honorowane i uznawane przez wszystkich krajowych i zagranicznych auditorów. Każde świadectwo wzorcowania zawiera spójność pomiarową (czyli sposób odniesienia się do wzorców wyższego rzędu), metodę wzorcowania i okre ślenie niepewności wzorcowania.
Często zachodzi konieczność wzorcowania przyrządów pomiarowych w miejscu ich pracy. Laboratorium Aparatury Pomiarowej już od wielu lat dokonuje pomiarów wyjazdowych u klientów, sprawdzając przyrządy pomiarowe bez konieczności niewygodnego i czasoch łonnego ich demontażu oraz kosztownych wyłączeń linii technologicznych.
Niejednokrotnie istnieje konieczność monitorowania warunków środowiskowych w obiektach energetycznych, zakładach produkcyjnych, hurtowniach, chłodniach oraz innych miejscach przechowywania towarów lub surowców. Na zamówienie laboratorium może również przygotować raport przedstawiają- cy okresowe (np.: dobowe) zmiany temperatury, wilgotności i ciśnienia w badanym obiekcie (np. cieplarce, chłodni lub pomieszczeniu magazynowym), w którym zachodzi konieczność monitorowania warunków klimatycznych.
Laboratorium przeprowadza również kompleksowe walidacje systemów regulacyjnych i pomiarowych w obiektach użytkownika. Raporty z walidacji zawieraj ą udokumentowaną ocenę przydatno ści obiektu do potrzeb klientów. W razie konieczności pracownicy dokonuj ą również koniecznych regulacji. Przy każdej adiustacji sprzętu pomiarowego lub po stwierdzeniu nieprawidłowości również wskazane jest przeprowadzenie wzorcowania.
Laboratorium zapewnia krótki czas realizacji oraz możliwość umówienia terminu wzorcowania, aby przyrządy pomiarowe pozostawały jak najkrócej wy łączone z eksploatacji, jak również korzystne rabaty cenowe dla stałych klientów lub przy dostarczeniu większej ilości przyrządów do wzorcowania. Warto zatem rozważyć jakie czynności pomiarowe warto wykonać we własnym zakresie i czy po uwzględnieniu wszystkich kosztów jest to opłacalne w porównaniu do zlecenia ich akredytowanemu Laboratorium Aparatury Pomiarowej.
Do klientów laboratorium należy wiele firm różnej wielkości z sektora energetycznego, jak również z innych działów gospodarki (np. przemysłu spożywczego i farmaceutycznego).
Laboratorium Aparatury Pomiarowej Instytutu Energetyki jest członkiem organizacji POLLAB oraz współpracuje z organizacją POLSKIE FO- RUM ISO 9000.
Fachowa wiedza pracowników poparta wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie pomiarów oraz nowoczesny sprzęt pomiarowy są najlepszą gwarancją rzetelno ści pomiarów wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Aparatury Pomiarowej Instytutu Energetyki.
Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom klientów laboratorium organizuje również szkolenia na temat pomiarów temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz wielkości elektrycznych jak również szkolenia z zakresu systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami normy PN -EN ISO/IEC 17025.
Dzięki opiniom klientów oferta laboratorium jest ciągle udoskonalana, aby jak najlepiej mogła spełnić ich oczekiwania.
Dr inż. Tomasz Bakoń
Instytut Energetyki
ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa
tomasz.bakon@ien.com.pl
http://www.ien.com.pl
tel.: 22 345-14-46
Źródło: Urzadzenia dla energetyki
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl