Dziś jest środa, 8 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.1801 +0.2% 1EUR 4.5362 +0.04% 1GBP 5.1434 -0.01%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej
Targi AUTOMATICON odwołane!
więcej
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER
więcej
32 edycja targów Energetab 2019 juz za cztery tygodnie
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
27 luty 2012.

Jeden wyrób - dwóch producentów?

Jeden wyrób - dwóch producentów?
Certyfikat badania typu WE i znakowanie CE z pominięciem nazwy oryginalnego producenta. Czy to możliwe?

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) zapewnia m. in. swobodę handlu i wymiany towaru. Jednakże nie jest możliwe odsprzedawanie certyfikatu, czy też przekazywanie praw wynikających z jego zapisów na inny podmiot gospodarczy. Czy istnieje zatem możliwość wprowadzenia na rynek wyrobu posiadającego certyfikat badania typu WE w imieniu własnym, w przypadku gdy nie jest się producentem tegoż wyrobu? W tej sytuacji należałoby uzyskać certyfikat i oznakować wyrób bez podania nazwy oryginalnego producenta. Jednakże czy taka praktyka jest w ogóle możliwa?Powszechnie sądzi się, że właścicielem certyfikatu może zostać jedynie faktyczny producent wyrobu. Dyrektywa daje jednak znacznie więcej możliwości, pod warunkiem uzyskania porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami. Poniżej prezentujemy kilka możliwych przypadków:

Przypadek 1 - upoważniony przedstawiciel (ang. authorized person)

Typową sytuacją jest przypadek, gdy producent we własnym imieniu występuje z wnioskiem o ocenę i przeprowadzenie badania typu WE. Następnie pisemnie ustanawia upoważnionego przedstawiciela - podmiot, upoważniony do podejmowania działań w jego imieniu. Wszelkie działania, podjęte przez upoważnionego przedstawiciela traktowane są jako rozszerzenie działań producenta, którego reprezentuje.Biorąc pod uwagę powyższe zarówno producent, jak i jego upoważniony przedstawiciel mają prawo wystawić pisemną deklarację zgodności i umieścić na wyrobie oznakowanie CE. Istotnym zastrzeżeniem jest to, że nie mogą tego dokonać jednocześnie. Niemniej jednak znakowanie powinno zawierać nazwę producenta i numer jednostki notyfikowanej zaangażowanej w fazę produkcji wyrobu.

Przypadek 2 - producent "de facto"

Może również wystąpić sytuacja, w której wniosek o wydanie certyfikatu badania typu WE składa podmiot nie wytwarzający wyrobu. W rzeczywistości może to być dowolny podmiot gospodarczy. W tej sytuacji, w przypadku pozytywnego wyniku badania typu WE, uzyskuje on certyfikat badania typu WE i znakuje wyrób swoją nazwą, wskazując że jest w pełni odpowiedzialny za wyrób i posiada kontrolę nad jego konstrukcją. Bez względu na to przez kogo wyrób jest produkowany właściciel certyfikatu wystawia deklarację zgodności i znakuje wyrób znakiem CE oraz numerem jednostki sprawującej nadzór nad fazą produkcji. W ten sposób właściciel certyfikatu staje się producentem "de facto". Pojawia się jednak problem wykazania pełnej odpowiedzialności za produkcję wyrobu. W tej sytuacji można to udowodnić poprzez sporządzenie odpowiedniej umowy pomiędzy właścicielem certyfikatu (odpowiedzialnym za wyrób), a podmiotem który aktualnie ten wyrób wytwarza. Producent "de facto" powinien umożliwić jednostce notyfikowanej sprawowanie nadzoru nad systemem jakości produkcji wyrobu.

Przypadek 3 - Drugi certyfikat badania typu WE, zawierający dane innego producenta, wydany dla jednego wyrobu.
Przypadek 3.1

Producent A produkuje i sprzedaje wyrób objęty certyfikatem badania typu WE wydanym dla producenta A. Jednocześnie posiada system zapewnienia jakości oceniony na zgodność z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE przez Jednostkę Notyfikowaną X. Producent B, którego system zapewnienia jakości został oceniony na zgodność z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE przez Jednostkę Notyfikowaną Y, występuje w swoim imieniu o wydanie certyfikatu badania typu WE na podstawie certyfikatu wydanego dla producenta A.W tym przypadku zgodnie z zapisami certyfikatu, B jest producentem wyrobu, wystawia deklarację zgodności, znakuje wyrób znakiem CE wraz z numerem identyfikacyjnym Jednostki Notyfikowanej Y i sprzedaje wyrób w swoim imieniu.

Przypadek 3.2

Producent B posiada system zapewnienia jakości oceniony na zgodność z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE przez Jednostkę Notyfikowaną Y. Producent B może sprzedawać wyrób produkowany przez podwykonawcę A. W tym przypadku B musi się upewnić, że A posiada system zapewnienia jakości oceniony na zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy 94/9/WE. Jeżeli system zapewnienia jakości zostanie zaakceptowany przez Jednostkę Notyfikowaną Y, producent B wydaje deklarację zgodności, znakuje wyrób znakiem CE wraz z numerem identyfikacyjnym Jednostki Notyfikowanej Y i sprzedaje wyrób w swoim imieniu.

W odniesieniu do ostatnich dwóch przypadków producent B powinien przedstawić:

  • oryginał certyfikatu wyrobu (wydany dla podwykonawcy - producenta A)
  • deklarację producenta A, że wyrób produkowany pod nazwą producenta B będzie identyczny z wyrobem objętym certyfikatem;
  • kopię uzgodnień kontraktowych pomiędzy producentami A i B;

Producent B ponosi odpowiedzialność za:

  • przeprowadzenie analiz dotyczących określenia jakimi wymaganiami dyrektywy 94/9/WE jest objęty jego wyrób i czy wyrób spełnia te wymagania;
  • zaprojektowanie i wykonanie wyrobu zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymienionymi w dyrektywie 94/9/WE;
  • zapewnienie zgodności z procedurami oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wymienionymi w dyrektywie 94/9/WE Artykuł 8);
  • wystawienie deklaracji zgodności lub świadectwa zgodności;
  • oznakowanie wyrobu oraz przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa (wg Załącznika II dyrektywy 94/9/WE).
Źródło: Ex Solution
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl