Dziś jest czwartek, 9 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.1744 -0.14% 1EUR 4.537 +0.02% 1GBP 5.1777 +0.67%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
Nowy cykl szkoleń praktycznych związanych z programowaniem sterowników marki Siemens
więcej
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej
Produkcja w Polsce w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
9 sierpień 2012.

Europejska jakość taśm przenośnikowych produkcji FTT Wolbrom S.A.

Europejska jakość taśm przenośnikowych produkcji  FTT Wolbrom S.A.

Ogromna większość materiałów sypkich o różnym uziarnieniu jest przenoszona na krótkie i długie dystanse najbardziej rozpowszechnionym na świecie systemem transportowym tj. przenośnikami taśmowymi. Przenośniki taśmowe spotyka się praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Tak duże upowszechnienie się taśm było możliwe dzięki rozwojowi w dziedzinie materiałowej. Powstało wiele nowych wzmocnień taśm (tkanin: PP, EP, EPP, DP, DPP, linki stalowe, siatki, rdzenie SW i inne) na cięgna taśm oraz nowych rodzajów kauczuków syntetycznych (np. CR, EPM, EPDM)  i dodatków chemicznych (np. antypiryny), które pozwoliły wytworzyć taśmy  przeznaczone do przenoszenia materiałów różnych własnościach, o różnej temperaturze i w różnych temperaturach otoczenia, w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi.
W sposób konsekwentny taśmy ewoluowały parametrami od  wymagań norm zakładowych przez normy krajowe do jakości standardów europejskich zharmonizowanych z dyrektywami maszynową i ATEX. Aktualnie taśmy przenośnikowe nie podlegają oznaczaniu znakiem CE, bowiem nie są samodzielnymi urządzeniami lub systemami urządzeń, lecz ich walory użytkowe potwierdzają certyfikaty bezpieczeństwa lub zgodności z odpowiednimi standardami jakościowymi wydane przez uprawnione jednostki badawcze.
 
1. Podstawowe rodzaje taśm przenośnikowych

Ogólnie taśmy przenośnikowe można podzielić na dwie grupy: 
- górnicze, 
- przemysłowe.

Górnicze taśmy przenośnikowe (fot.1-KWK Janina) charakteryzują się niezależnie od wzmocnienia specjalnymi własnościami pożarowo-elektrycznymi, które są sprawdzane w uprawnionych akredytowanych jednostkach badawczych (np. GIG-Katowice lub Politechnika Wrocławska). Przedmiotowe taśmy nazywane również trudno palnymi, aby mogły pracować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych muszą posiadać dopuszczenie do pracy w górnictwie podziemnych wydane przez organ nadzoru górniczego. W Polsce jest to Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, uprawniony również do kontroli tego sektora. Dopuszczenia górnicze są wydawane po przeprowadzeniu badań symulujących możliwości powstania pożarów lub wybuchu w wyniku pracy taśmy lub współpracy taśmy z przenośnikiem lub otoczeniem. Zgodności jakości taśm górniczych dokonuje się w oparciu o określone standardy europejskie (PN-EN ISO 22721 lub PN-EN ISO 15236 i PN-EN 14973), a także jak to jest Polsce dodatkowo również o kryteria oceny zawarte w Załącznik 2 pkt. 3.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30.04. 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 wraz z późniejszymi zmianami), funkcjonującego pod znowelizowaną Ustawą z dnia 9.06.2011-Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). 
Górnicze taśmy wg norm europejskich posiadają okładki z gumy trudno palnej o parametrach fizykomechanicznych w klasie "L"  lub "V" (PN-EN  ISO 22721 lub PN-EN-ISO 15236-3). A w zakresie trudno palności i antyelektrostatyczności można je przyporządkować  kategorii bezpieczeństwa A, B1, B2,C1 lub C2 (wg PN-EN 14973).
  Grupa taśm trudno palnych po spełnieniu tych bardzo trudnych kryteriów oceny bezpieczeństwa górniczego może być stosowana w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy "A" lub "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zakładów górniczych wydobywający kopaliny palne lub niepalne.
 Taśmy przemysłowe stanowią szerszą grupę taśm powierzchniowych produkowanych zgodnie z euro normą PN-EN ISO 14890. Norma ta zawiera w treści wytyczne konstrukcyjne, wymiary i ich tolerancje oraz klasyfikację okładek gumowych (H, D, L lub K). Klasa gumy okładek oraz ich grubość stanowią ważne czynniki doboru taśm, ponieważ określają jakość gumy okrywającej cięgno taśmy. Właściwy dobór tych 2-ch wielkości rzutuje na okres żywotności i koszty eksploatacji taśmy. Z PN-EN ISO 14890 kompatybilny jest standard PN-EN 12882 mówiący  o kryteriach pożarowo-elektrycznych. W zależności zagrożenia pożarowego i elektrycznego norma ta podaje kilka kategorii bezpieczeństwa np. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B lub 5C. Podgrupa tych taśm obejmuje taśmy tkaninowo-gumowe ogólnego przeznaczenie, które w zależności od kategorii zagrożenia mogą pracować następujących strefach zagrożenia wybuchem pyłu : 20, 21 lub 22 (wg ATEX).
  Popularną podgrupę taśm ogólnego przeznaczenia stanowią taśmy wzmocnione linkami stalowymi użytkowane zwykle na długich magistralach transportowych (np. w kopalniach węgla brunatnego) (fot.2 -KWB Turów, fot.3 -KWB Bełchatów), produkowane wg PN-EN ISO 15236 cz.1 i cz.2.
  Poza wspomnianymi wyżej taśmami powierzchniowymi stosowane są w przemyśle taśmy specjalnego przeznaczenia (o wzmocnieniu tkaniną). Należą do nich:
- olejoodporne (służące do transportu materiałów olejowanych);
- olejo- i termoodporne (jak wyżej materiałów o podwyższonej temperaturze np. +100oC lub +150oC) (fot.4 -Kombinat granulacji i olejowania - Uralkalij Rosja);
-  odpornych podwyższone temperatury +120oC, +150oC, +200oC, +250oC ( materiał transportowany jest gorący i odpowiada tym temperaturom);
- taśmy lekkiej konstrukcji przeznaczone na krótkie odstawy (zwykle niskich typów 315, 400, 500);
- taśmy ryflowane i z progami do transportu  na przenośnikach pochyłych, nachylonych powyżej +/- 20o;
- taśmy i pasy pędne do maszyn rolniczych, itp.;

2. Program produkcji FTT Wolbrom S.A.

  FTT Wolbrom S.A. jest znanych i najstarszym producentem taśm przenośnikowych w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Taśmy produkowane przez tą firmę znane i użytkowane są  w kraju i zagranicą ( np. Rosja, Ukraina, Wietnam, Maroko, Turcja, RPA, Niemcy, Czechy, Skandynawia, Bałkany itp.
Należą do nich taśmy przenośnikowe trudno palne dla górnictwa podziemnego  typoszeregów GTP z dopuszczeniem WUG-Katowice :
1/ typoszereg taśm tkaninowo-gumowych 22721 GTP EP (800 - 2500) (3-5) min. V(L) C2, B2, A szer. 650 - 2000 [mm];
2/ typoszereg z gumowych linkami stalowymi 15236-3 GTP ST ( 1000- 5400) min. 4+4 V szer. 1000 - 2600 [mm];
3/ typoszereg taśm z rdzeniem jednolicie tkanym 22721 GTP PWG EBPB ( 800, 1000, 1250, 1400,1600, 1800, 2000) min .2+2 max. 3+3 L C1;
Grupę taśm przemysłowych produkowanych przez FTT stanowią:
1/ typoszereg taśm tkaninowo-gumowych zwykłych 14890 EP (PP) (400 - 2500) (3-5) H1, D1, L1 szer. 500 - 2000 [mm];
2/ typoszereg taśm tkaninowo-gumowych trudno zapalnych 14890 EP (PP) (630 - 2500) (3-5) HK , DK lub LK  2A lub 3A szer. 500 - 2000 [mm];
3/ typoszereg taśm tkaninowo-gumowych olejoodpornych (OL) i olejotermoodpornych(OLT) do temp +60oC, +100oC lub +150oC EP (PP) (630 - 2500) ( 3-5) G lub GT-100 lub GT-150 szer. 500 - 2000 [mm];
4/ typoszereg taśm tkaninowo-gumowych odpornych na podwyższone temperatury (TC) +120oC, +150oC, +200oC lub +250oC EP (PP) ( 630-2500) (3-5) T1, T2, T3 szer. 500 - 2000 [mm];
5/ typoszeregi taśm tkaninowo-gumowych dla rolnictwa w tym: do kombajnów ziemniaczanych TG, TPN, TPW, czerpakowe, pasy pędne ( 400/2, 630/4, 800/5)
6/ taśmy tkaninowo-gumowe lekkiej konstrukcji ( np. : typy 315, 400, 630) min. 1+1 szer. 160 - 1300 [mm]
7/ typoszereg taśm gumowych z linkami stalowych ST zgodnie z PN-EN-ISO 15236-cz.1 i cz.2
  Dodatkowo FTT produkuje inne wyroby gumowe w tym: płyty gumowe bez przekładek tkaninowych i z przekładkami w różnych klasach gumy i właściwościach, w rulonach o szer. do 1300 [mm] i gr. do 12[mm] oraz w arkuszach o gr.  do 50 [mm] i wymiarach 1000x1000 [mm], elementy wyposażenia przenośnikach: zgarniacze i burtowania, płyty wibroizolacyjne pod torowiska szynowe i płyty na przejazdy kolejowe.

 
fot1 - Taśma górnicza trudno palna               fot2 - Taśma przemysłowa zwykła z linkami
zainstalowana w KWK Janina                        stalowymi użytkowana w KWB Turów

 
fot3 - Taśma przemysłowa tkaninowo-gumowa            fot4 - Taśma olejotermoodporna użytkowana 
               zwykła, pracująca w KWB Bełchatów                     na wydziale olejowania i granulacji w Ualkalij -Rosja


3. Literatura

1. Zbiór norm europejskich dotyczących taśm przenośnikowych i ich badań.
2. Karty katalogowe FTT Wolbrom S.A.
3. Poradnik FTT Wolbrom S.A
4. Zbiór certyfikatów i dopuszczeń krajowych i zagranicznych FTT Wolbrom S.A.
 
4. Summary

Paper includes requirements for mining and industrial conveyor belts, which meet requirements of European Standards compatible with Machinery Directive and ATEX .
Report presents production program of conveyor belts and another products of FTT Wolbrom too.

Źródło: Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl