Dziś jest poniedziałek, 20 styczeń 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 3.8277 +0.59% 1EUR 4.2447 +0.24% 1GBP 4.9698 +0.03%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
Nowy cykl szkoleń praktycznych związanych z programowaniem sterowników marki Siemens
więcej
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej
Seminarium utrzynia ruchu - Wałbrzych 2019
więcej
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
20 styczeń 2020
Programowanie sterowników PLC Siemens SIMATIC S7-300 - poziom podstawowy 
więcej
23 styczeń 2020
Seminarium dla Utrzymania Ruchu - edycja 75 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
12 wrzesień 2012.

Europejska jakość taśm przenośnikowych produkcji FTT Wolbrom S.A.

Europejska jakość taśm przenośnikowych produkcji  FTT Wolbrom S.A.

1. Wstęp

Ogromna większość materiałów sypkich o różnym uziarnieniu jest przenoszona na krótkie i długie dystanse najbardziej rozpowszechnionym na świecie systemem transportowym tj. przenośnikami taśmowymi. Przenośniki taśmowe spotyka się praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Tak duże upowszechnienie się taśm było możliwe dzięki rozwojowi w dziedzinie materiałowej. Powstało wiele nowych wzmocnień taśm (tkanin: PP, EP, EPP, DP, DPP, linki stalowe, siatki, rdzenie SW i inne) na cięgna taśm oraz nowych rodzajów kauczuków syntetycznych ( np. CR, EPM, EPDM ) i dodatków chemicznych (np. antypiryny), które pozwoliły wytworzyć taśmy przeznaczone do przenoszenia materiałów różnych własnościach, o różnej temperaturze i w różnych temperaturach otoczenia, w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi. W sposób konsekwentny taśmy ewoluowały parametrami od wymagań norm zakładowych przez normy krajowe do jakości standardów europejskich zharmonizowanych z dyrektywami maszynową i ATEX. Aktualnie taśmy przenośnikowe nie podlegają oznaczaniu znakiem CE, bowiem nie są samodzielnymi urządzeniami lub systemami urządzeń, lecz ich walory użytkowe potwierdzają certyfikaty bezpieczeństwa lub zgodności z odpowiednimi standardami jakościowymi wydane przez uprawnione jednostki badawcze.

2. Podstawowe rodzaje taśm przenośnikowych

Ogólnie taśmy przenośnikowe można podzielić na dwie grupy:
  • górnicze,
  • przemysłowe.

Fot. 1. Taśma górnicza trudno palna zainstalowana w KWK Janina

Górnicze taśmy przenośnikowe (fot.1-KWK Janina) charakteryzują się niezależnie od wzmocnienia specjalnymi własnościami pożarowo-elektrycznymi, które są sprawdzane w uprawnionych akredytowanych jednostkach badawczych ( np. GIG-Katowice lub Politechnika Wrocławska). Przedmiotowe taśmy nazywane również trudno palnymi, aby mogły pracować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych muszą posiadać dopuszczenie do pracy w górnictwie podziemnych wydane przez organ nadzoru górniczego. W Polsce jest to Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, uprawniony również do kontroli tego sektora. Dopuszczenia górnicze są wydawane po przeprowadzeniu badań symulujących możliwości powstania pożarów lub wybuchu w wyniku pracy taśmy lub współpracy taśmy z przenośnikiem lub otoczeniem. Zgodności jakości taśm górniczych dokonuje się w oparciu o określone standardy europejskie ( PN-EN ISO 22721 lub PN-EN ISO 15236 i PN-EN 14973 ), a także jak to jest Polsce dodatkowo również o kryteria oceny zawarte w Załącznik 2 pkt. 3.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30.04. 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych ( Dz. U. Nr 99, poz. 1003 wraz z późniejszymi zmianami), funkcjonującego pod znowelizowaną Ustawą z dnia 9.06.2011-Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 163, poz. 981).
Górnicze taśmy wg norm europejskich posiadają okładki z gumy trudno palnej o parametrach fizykomechanicznych w klasie "L" lub "V" ( PN-EN ISO 22721 lub PN-EN-ISO 15236-3). A w zakresie trudno palności i antyelektrostatyczności można je przyporządkować kategorii bezpieczeństwa A, B1, B2,C1 lub C2 (wg PN-EN 14973 ).


Fot. 2. Taśma przemysłowa zwykła z linkami stalowymi użytkowana w KWB Turów

Fot. 3. Taśma przemysłowa tkaninowo-gumowa zwykła, pracująca w KWB Bełchatów
Grupa taśm trudno palnych po spełnieniu tych bardzo trudnych kryteriów oceny bezpieczeństwa górniczego może być stosowana w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy "A" lub "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zakładów górniczych wydobywający kopaliny palne lub niepalne.
Taśmy przemysłowe stanowią szerszą grupę taśm powierzchniowych produkowanych zgodnie z euro normą PN-EN ISO 14890. Norma ta zawiera w treści wytyczne konstrukcyjne, wymiary i ich tolerancje oraz klasyfikację okładek gumowych (H, D, L lub K ). Klasa gumy okładek oraz ich grubość stanowią ważne czynniki doboru taśm, ponieważ określają jakość gumy okrywającej cięgno taśmy. Właściwy dobór tych 2-ch wielkości rzutuje na okres żywotności i koszty eksploatacji taśmy. Z PN-EN ISO 14890 kompatybilny jest standard PN-EN 12882 mówiący o kryteriach pożarowo-elektrycznych. W zależności zagrożenia pożarowego i elektrycznego norma ta podaje kilka kategorii bezpieczeństwa np. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B lub 5C. Podgrupa tych taśm obejmuje taśmy tkaninowo-gumowe ogólnego przeznaczenie, które w zależności od kategorii zagrożenia mogą pracować następujących strefach zagrożenia wybuchem pyłu : 20, 21 lub 22 ( wg ATEX). Popularną podgrupę taśm ogólnego przeznaczenia stanowią taśmy wzmocnione linkami stalowymi użytkowane zwykle na długich magistralach transportowych ( np. w kopalniach węgla brunatnego) ( fot.2 -KWB Turów, fot.3 -KWB Bełchatów), produkowane wg PN-EN ISO 15236 cz.1 i cz.2.


Fot.4. Taśma olejotermoodporna użytkowana na wydziale olejowania i granulacji w Ualkalij -Rosja

Poza wspomnianymi wyżej taśmami powierzchniowymi stosowane są w przemyśle taśmy specjalnego przeznaczenia ( o wzmocnieniu tkaniną). Należą do nich:

  • olejoodporne ( służące do transportu materiałów olejowanych);
  • olejo- i termoodporne ( jak wyżej materiałów o podwyższonej temperaturze np. +100oC lub +150oC) (fot.4-* Kombinat granulacji i olejowania - Uralkalij Rosja);
  • odpornych podwyższone temperatury +120oC, +150oC, +200oC, +250oC ( materiał transportowany jest gorący i odpowiada tym temperaturom);
  • taśmy lekkiej konstrukcji przeznaczone na krótkie odstawy ( zwykle niskich typów 315, 400, 500);
  • taśmy ryflowane i z progami do transportu na przenośnikach pochyłych, nachylonych powyżej +/- 20o;
  • taśmy i pasy pędne do maszyn rolniczych, itp.;

3. Program produkcji FTT Wolbrom S.A.

FTT Wolbrom S.A. jest znanych i najstarszym producentem taśm przenośnikowych w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Taśmy produkowane przez tą firmę znane i użytkowane są w kraju i zagranicą ( np. Rosja, Ukraina, Wietnam, Maroko, Turcja, RPA, Niemcy, Czechy, Skandynawia, Bałkany itp.
Należą do nich taśmy przenośnikowe trudno palne dla górnictwa podziemnego typoszeregów GTP z dopuszczeniem WUG-Katowice :
1/ typoszereg taśm tkaninowo-gumowych 22721 GTP EP (800 - 2500) (3-5) min. V(L) C2, B2, A szer. 650 - 2000 [mm];
2/ typoszereg z gumowych linkami stalowymi 15236-3 GTP ST ( 1000-5400) min. 4+4 V szer. 1000 -2600 [mm];
3/ typoszereg taśm z rdzeniem jednolicie tkanym 22721 GTP PWG EBPB ( 800, 1000, 1250, 1400,1600, 1800, 2000) min .2+2 max. 3+3 L C1;
Grupę taśm przemysłowych produkowanych przez FTT stanowią:
1/ typoszereg taśm tkaninowo-gumowych zwykłych 14890 EP (PP) (400 - 2500) (3-5) H1, D1, L1 szer. 500 - 2000 [mm];
2/ typoszereg taśm tkaninowo-gumowych trudno zapalnych 14890 EP (PP) (630 - 2500) (3-5) HK , DK lub LK 2A lub 3A szer. 500 - 2000 [mm];
3/ typoszereg taśm tkaninowo-gumowych olejoodpornych (OL) i olejotermoodpornych(OLT) do temp +60oC, +100oC lub +150oC EP (PP) (630 - 2500) ( 3-5) G lub GT-100 lub GT-150 szer. 500 - 2000 [mm];
4/ typoszereg taśm tkaninowo-gumowych odpornych na podwyższone temperatury (TC) +120oC, +150oC, +200oC lub +250oC EP (PP) ( 630-2500) (3-5) T1, T2, T3 szer. 500 - 2000 [mm];
5/ typoszeregi taśm tkaninowo-gumowych dla rolnictwa w tym: do kombajnów ziemniaczanych TG, TPN, TPW, czerpakowe, pasy pędne ( 400/2, 630/4, 800/5)
6/ taśmy tkaninowo-gumowe lekkiej konstrukcji ( np. : typy 315, 400, 630) min. 1+1 szer. 160 - 1300 [mm]
7/ typoszereg taśm gumowych z linkami stalowych ST zgodnie z PN-EN-ISO 15236-cz.1 i cz.2
Dodatkowo FTT produkuje inne wyroby gumowe w tym: płyty gumowe bez przekładek tkaninowych i z przekładkami w różnych klasach gumy i właściwościach, w rulonach o szer. do 1300 [mm] i gr. do 12[mm] oraz w arkuszach o gr. do 50 [mm] i wymiarach 1000x1000 [mm], elementy wyposażenia przenośnikach: zgarniacze i burtowania, płyty wibroizolacyjne pod torowiska szynowe i płyty na przejazdy kolejowe.

4. Literatura

1. Zbiór norm europejskich dotyczących taśm przenośnikowych i ich badań.
2. Karty katalogowe FTT Wolbrom S.A.
3. Poradnik FTT Wolbrom S.A
4. Zbiór certyfikatów i dopuszczeń krajowych i zagranicznych FTT Wolbrom S.A.

Jerzy Dyduch
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.
Źródło: FTT Wolbrom S.A.
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl