Dziś jest niedziela, 5 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.2396 +1.14% 1EUR 4.5792 +0.05% 1GBP 5.2164 +0.17%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER
więcej
Seminarium utrzynia ruchu - Wałbrzych 2019
więcej
IIX edycja Targów Energetycznych ENERGETICS już w listopadzie!
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
10 grudzień 2012.

Przekaźniki modułowe MPC, MPI i MPN

Przekaźniki modułowe MPC, MPI i MPN

Oferta nowych przekaźników modułowych firmy Aniro obejmu-je przekaźniki czasowe serii MPC, przekaźniki interfejsowe serii MPI o uniwersalnym napięciu zasilania 12?240 VAC/DC oraz przekaźniki pomiarowo-nadzorcze serii MPN. Wszystkie przeznaczone są do montażu na szynie 35 mm.

MPC, MPI i MPN to nowe, zaprojektowane od podstaw grupy produktów. W  ich konstrukcji zastosowa-no kilka innowacyjnych rozwiązań. Przekaźniki zbudowano w  oparciu o  dedykowany do zastosowań prze-mysłowych mikrokontroler, zapewniający niezawodną pracę w  obecności silnych zaburzeń typowych dla systemów sterowania. Cechę tą potwierdziły badania przeprowadzone przez niezależne instytuty. Dla aparatów stworzone zostało od podstaw specjalne oprogramowanie, które dzięki swojej elastyczności umożliwia wykonanie krótkich serii realizujących schematy sterowania według indywidualnych potrzeb odbiorcy. Nowoczesna konstrukcja zasilacza pozwala na podłączenie przekaź-nika do dowolnego źródła napięcia z zakresu 9,6 do 264 V, dzięki czemu wyeliminowano konieczność opracowania wersji dla każdego z typowych napięć z  osobna. Modułowa kon-strukcja na bazie jedynie kilku przy-gotowanych komponentów, pozwala na złożenie wielu wariantów wyko-nań, dając szeroką gamę wyrobów oraz możliwość dostosowania się do każdego nietypowego zamówienia. Przekaźniki są wykonane w wersjach 1Px16A, 2Px8A i 1Px8A.

Normy i dyrektywy

Seria spełnia wymagania następu-jących norm i dyrektyw:

 • PN-EN 61812-1:1999 Przekaźniki czasowe nastawne do zastosowań przemysłowych,
 • PN-EN 61000-4-2, 3, 4, 5 Kompatybilność elektromagne-tyczna (EMC). Odporność na wyładowania elektrostatyczne ESD, pola elektromagnetyczne o często-tliwości radiowej, serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych oraz udary napięciowe,
 • PN-EN 55011-1: 2007 p. 5.1.2.1 Emisja zaburzeń przewodzonych,
 • PN-EN 55011-1: 2007 p. 5.2.2 Emisja zaburzeń promieniowanych,
 • LVD 2006/95/WE Dyrektywa niskonapięciowa, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  dnia 21 sierpnia 2007 r. w  sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),
 • EMC 2004/108/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82, poz. 556),
 • PN-EN 61810-1: 2006 Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące

  TABELA 1. Wybrane tryby pracy przekaźników serii MPC
  Praca bistabilna sterowana zestykiem S z funkcją opóźnionego wyłączenia (TL) - każde zbocze narastające występujące na styku S powoduje zmianę stanu przekaźnika R na przeciwny. Jeżeli przekaźnik R zostanie pozostawiony w stanie załączenia, nastąpi jego automatyczne wyłączenie po upływie czasu T.
  Praca bistabilna sterowana zestykiem S (BA) - każde zbocze narastające na styku S powoduje zmianę stanu przekaźnika wykonawczego na przeciwny. Po załączeniu zasilania przekaźnik R pozostaje w stanie wyłączenia.


  Modułowe przekaźniki czasowe z serii MPC


  Modułowe przekaźniki interfejsowe z rodziny MPI

  Seria modułowych przekaźNików czasowych z rodziny MPC

  Seria modułowych przekaźników czasowych MPC (rys. 1) obejmuje 25 różnego rodzaju funkcji czasowych. Składają się na nie funkcje z regulacją czasu impulsu lub czasu wyłączenia T oraz funkcje z niezależną regulacją dwóch czasów T1 oraz T2. Serie uzupełniają specjalne wykonania realizujące funkcje pracy bistabilnej. Dostępne są dwie funkcje pracy bistabilnej (tabela 1). Całą serię wyrobów zamyka przekaźnik rozruchowy gwiazda-trójkąt charakteryzujący się wysoką stabilnością odmierzanego czasu.

  Seria modułowych przekaźników interfejsowych MPI

  Seria przekaźników interfejsowych MPI (rys. 2) to urządzenia oferowane w wersjach z uniwersalnymi  dedykowanym napięciem zasilania oraz w dwóch konfguracjach obwodu wyjściowego ? jednostykowym i  dwustykowym. Wykonanie z  uniwersalnym napięciem zasilania od 12 do 240 VAC/DC (co w praktyce oznacza, że przekaźniki działają od napięcia zasilania 9,6 VAC/DC) przeznaczone jest przede wszystkim dla serwisu oraz dla projektów jednostkowych i aplikacji, gdzie element pośredniczący zasilany jest z dowolnego źródła. Wykonanie z dedykowanym napięciem zasilania AC/DC 12 V, 24 V i 48 V jest stosowane w wyrobach seryjnych.

  Przekaźniki pomiarowonadzorcze z Serii MPN

  Seria przekaźników pomiarowo nadzorczych MPN składa się z dwóch typów: przekaźników kontroli obecności i kierunku faz oraz przekaźników napięciowych z kontrolą asymetrii i  kierunku faz. Uwzględniając różne funkcje, frma Aniro oferuje łącznie 3 typy wykonań ? zostały przedstawione w tabelach 2 i 3. Zdecydowana większość przekaźników nadzorczych kontrolujących prąd lub napięcie przemienne AC dokonuje pomiaru wartości średniej przebiegu, a wyskalowana jest w wartościach skutecznych. Pomiar taki jest dokładny jedynie dla sinusoidalnych przebiegów wejściowych, gdyż w przeciwnym przypadku pojawia się błąd pomiaru osiągający często znaczne wartości; wówczas taki pomiar jest bezwartościowy. Problem ten występuje przy pomiarach napięć w obwodach sieci energetycznej, gdzie zastosowano regulatory fazowe zawierające tyrystory lub triaki. W celu eliminacji tej niekorzystnej cechy, została wprowadzona seria przekaźników nadzorczych MPN, mierzących rzeczywistą wartość skuteczną napięć wejściowych TrueRMS. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano wzrost dokładności pomiaru niezależnie od kształtu napięcia wejściowego AC. Funkcja TrueRMS umożliwia pomiar zarówno napięć zmiennych AC mocno odkształconych jak i stałych DC z pełną dokładnością.

  TABELA 2. Przekaźnik kontroli obecności i kierunku faz
  Wykonanie, typ
  Próg
  zadziałania
  Czas
  zadziałania
  Kontrola
  kierunku
  Kontrola
  styków
  stycznika
  MPN-PDC-A230-108 regulowany regulowany tak tak

  TABELA 3. Przekaźniki napięciowe z kontrolą asymetrii i kierunku faz
  MPNV3A- M230-108
  3×230 VAC/DC Kontrola napięcia w trzech fazach: czas zadziałania 0,1-10 s, czas powrotu ASAP, kontrola kierunku jako funkcja, kontrola asymetrii jako funkcja, górny próg 80-120%, dolny próg 70-110% Funkcje: undervoltage, window, undervoltage + asym., window + asym., undervoltage + asym. + sequence, window + asym. + sequence, off
  MPNV1A-M230-108 1×230 VAC/DC 1×24 VAC/DC 1×12 VAC/DC Kontrola napięcia w jednej fazie: czas zadziałania 0,1-10s, czas powrotu ASAP, górny próg 80-120%, dolny próg 70-110% Funkcje: undervoltage 12 V, window 12 V, undervoltage 24 V, window 24 V, undervoltage 230 V, window 230 V, off

  Zastosowanie tej technologii pomiaru, dzięki odpowiednim rozwiązaniom konstrukcyjnym, nie spowodowało znaczącego wzrostu kosztu urządzeń w stosunku do bieżącej oferty rynkowej. Metoda pomiaru a  przez to dokładność niezależna od stopnia odkształcenia sinusoidy, odróżnia produkty z oferty handlowej frmy Aniro od innych przekaźników nadzorczych dostępnych obecnie na rynku.


  Schemat przebiegu oraz opis funkcji MU "undervoltage"


  Schemat przebiegu oraz opis funkcji MW "window"

  MU (undervoltage) - spadek napięcia wejściowego dowolnej fazy poniżej nastawionego progu Umin powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartość napięcia wejściowego będzie nieprzerwanie mniejsza od Umin, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcia wejściowe wszystkich faz przekroczą wartość Umax. Układ nie reaguje na spadki napięć trwają- cych krócej od nastawionego czasu T.
  MW (window) - spadek napięcia wejściowego dowolnej fazy poniżej nastawionego progu Umin lub wzrost powyżej Umax powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóź- nienia T. Jeżeli w czasie T wartość napięcia wejściowego będzie znajdować się nieprzerwanie poza zakresem [Umin, Umax], przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcia wejściowe wszystkich faz znajdować będą się pomiędzy nastawionymi progami Umin i Umax. Układ nie reaguje na przekroczenia progów trwających krócej od nastawionego czasu T.


  Schemat przebiegu oraz opis funkcji MA "asymetry"


  Schemat przebiegu oraz opis funkcji MS "sequence"

  MA (asymetry) - wzrost napięcia asymetrii powyżej ustalonego progu Uasym powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T wartość napięcia asymetrii nie spadnie poniżej Uasym, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy napięcie asymetrii spadnie poniżej wartości Uasym. Układ nie reaguje na asymetrię trwającą krócej od nastawionego czasu T.
  MS (sequence) - zmiana kierunku wirowania faz powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu opóźnienia T. Jeżeli w czasie T kierunek faz nie powróci do poprawnego, przekaźnik wykonawczy R zostanie wyłączony. Ponowne załączenie przekaźnika nastąpi w przypadku, gdy układ kontrolny wykryje poprawny kierunek faz.
  Dzięki wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, wyroby spełniają wysokie wymagania jakościowe, a także konkurują cenowo z innymi aparatami dostępnymi na rynku. Budowa modułowych przekaźników uwzględnia dobór elementów elektronicznych o odpowiednich parametrach, zapewniając skuteczność działania, bezpieczeństwo i ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.
Źródło: Aniro
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl