Dziś jest niedziela, 29 marzec 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.1127 -2.05% 1EUR 4.5246 -1.56% 1GBP 5.0218 +0.34%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej
Seminarium utrzynia ruchu - Wałbrzych 2019
więcej
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER
więcej
32 edycja targów Energetab 2019 juz za cztery tygodnie
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
31 marzec 2020
Fluid Power 
więcej
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
25 październik 2005.

Aparatura łączeniowa niskiego napięcia firmy DANFOSS

Aparatura łączeniowa niskiego napięcia firmy DANFOSS

Rozwijając działalność w branży przemysłowej firma Danfoss zdecydowała się na przeniesienie produkcji styczników i przekaźników termicznych do Polski. Działając w oparciu o standardy ISO 9001 gwarantuje wysoką jakość produktów, które z Grodziska Mazowieckiego wysyłane są na cały świat.
Pierwsze konstrukcje aparatów łączeniowych zostały opracowane już w latach 40 tych, a niektóre z nich pracują do dnia dzisiejszego. Danfoss w tym czasie silnie rozwijał się w dziedzinie automatyki chłodniczej co wymusiło wprowadzenie do oferty urządzeń do załączania przede wszystkim kompresorów chłodniczych mających znacznie trudniejszy rozruch niż klasyczne układy napędowe. Dość powiedzieć, że prąd rozruchowy osiąga wartości przekraczającą 10 razy wartość prądu znamionowego, w porównaniu do klasycznej wielkości 6-7 razy.

Produkty
Wszystkie urządzenia przeznaczone są przede wszystkim do łączenia obwodów silnikowych, stąd oznaczenia korespondujące z charakterem obciążenia wg. kategorii AC3.
Pierwszą grupą są ministyczniki CI4 charakteryzujące się wymiarami odpowiednimi do aparatury modułowej. Umożliwia to montowanie ich obok np. wyłączników zwarciowych czy różnicowoprądowych. Kolejną cechą jest ich cichsza praca w porównaniu do większych styczników. Ma to niebagatelne znaczenie jeśli są one użyte do załączania obwodów elektrycznego ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych. W zastosowaniach automatyki przemysłowej najważniejszym argumentem przemawiającym za stosowaniem ministyczników z cewką stałoprądową  jest ich niewielki pobór mocy, 2,5W zarówno przy wzbudzeniu jak i przy podtrzymaniu.
Umożliwia to bezpośrednie łączenie ich ze sterownikami PLC jako elementy wykonawcze. Eliminujemy w ten sposób konieczność stosowania dodatkowych przekaźników pośredniczących. W zakresie mocy do 5,5kW (12A AC3) dostępne są przekaźniki termiczne o wysokości zabudowy nie przekraczającej ministycznika wraz z nabudowanym blokiem styków pomocniczych; minimalna głębokość szafki 80 mm.
Ministyczniki występują w trzech wersjach wykonania: trzytorowe ze stykiem pomocniczym zwartym, ze stykiem pomocnicznym rozwartym i czterotorowe. Dodatkowo są cztery typy bloków styków pomocniczych zapinanych od góry.
Grupa styczników CI 6-50 o mocach do 25kW (50A AC3), które stanowią podstawową część oferty.
Produkowane są w wersjach trzy i cztero torowych, z szeroką gamą napięć sterujących.
Cechą szczególną są styki pomocniczne, a właściwie ich idea. Już w latach 60-tych przeprowadzono badania wskazujące że w znacznej liczbie aplikacji wykorzystuje się najwyżej jeden styk pomocniczy. Stąd też konstrukcja tych styczników jest przygotowana do podpięcia jednego styku bez zwiększania jego obrysu. Styki zaś występują jako pojedyńcze elementy dowolnie konfigurowalne zależnie od potrzebnej funkcji. Daje to możliwość płynnego dostosowania zestawu styków do danej aplikacji. Ponadto zmniejsza to ilość kombinacji styczników co ułatwia i upraszcza logistykę i magazynowanie. Również z chwilą awarii styku nie jesteśmy pozbawieni całego stycznika. Wracając do funkcji, jest to kolejny atut, ponieważ każdy styk jest inaczej oznaczony zależnie pełnionej funkcji. Kształt i kolor ?grzybka? na styku jest jednoznacznym sygnałem dla nawet niedoświadczonego użytkownika. Lista funkcji jest dość bogata, albowiem oprócz standardowych styków zwartych i rozwartych są jeszcze styki startowe, impulsowe, o przyspieszonym i opóźnionym działaniu a także specjalne wersje do współpracy ze sterownikami PLC. Każdy styk pomocniczy w chwili załączenia wykonuje ruch posuwisto-zwrotny w celu oczyszczenia powierzchni kontaktów srebrnych. Dla zapewnienia lepszego połączenia kontakty są dzielone na dwie części uzyskując podwójne miejsce łączenia. Styki pomocnicze do sterowników PLC są pozłacane i dodatkowo dzielone na cztery części co zapewnia aż cztery miejsca kontaktu. Taka technologia jest szczególnie ważna przy niewielkich prądach sterujących bowiem zapewnia minimalną rezystywność kontaktu.
Wykorzystując sposób mocowania styków pomocnicznych skonstruowano czasówki ETB oraz interface IFB, które zajmują jedynie jedno miejsce styku pomocniczego nie zwiększając istotnie obrysu stycznika. Przekaźniki czasowe realizują opóźnianie na załączaniu oraz opóźnianie na wyłączaniu na bazie układu elektronicznego. Ma to podstawową przewagę nad urządzeniami pneumatycznymi, umożliwiając sterowanie stycznika na, którym jest bezpośrednio zapięty. Przekaźnik czasowy pneumatyczny jest aktywowany dopiero ruchem rdzenia stycznika, wymaga więc stosowania minimum dwóch styczników.
Dodatkowym jego minusem jest znaczne zwiększenie wysokości zabudowy oraz eliminacja miejsc montażu styków pomocniczych. Zakres czasowych opóźnień przekaźników pneumatycznych kończy się najczęściej na 180s. W przypadku elektronicznych przekaźników czasowych czas ten może sięgać nawet 20 min.
Interface IFB pełni funkcję sprzęgającą sterowniki PLC ze stycznikami o cewce zasilanej napięciem przemiennym. To użyteczne urządzenie pozwala wyeliminować dodatkowe przekaźniki pośredniczące zajmujące przestrzeń w szafie. Są one nieocenioną pomocą, gdy trzeba zaadoptować sterownik do już  pracującego układu, a w szafie nie ma wolnego miejsca. Interface ten zapewnia izolację galwaniczną obwodu sterującego od obwodu cewki oraz załączanie w punkcie zera napięcia eliminując zakłócenia elektromagnetyczne. Prowadzi to do poprawienia warunków pracy sterownika.
Styczniki CI61 - 420EI są kontynuacją programu do 420A w AC3. Do wielkości 85A są mocowane na szynie DIN, a od modelu CI105 posiadają styki główne wymienne jako część zapasowe. Natomiast począwszy od typu CI140EI wyposażone są we wbudowany układ elektroniczny spełniający dwie funkcje.
Po pierwsze zapewnia minimalny pobór mocy cewki i stabilną siłę podtrzymania oraz wykorzystuje wspomniany wcze?niej interface do załączania stycznika ze sterownika PLC.  Styczniki z tej grupy posiadają wbudowane dwa styki pomocnicze. Dodatkowe styki pomocnicze wykonywane są jako podwójne. (1NO+1NZ)
Dla całego zakresu mocy styczników zapewnione są przekaźniki termiczne. Do prądów o wartości 85A są to urządzenia termobimetalowe, dla wyższych wykorzystane są przekładniki prądowe oraz układy elektroniczne.
Przekaźniki termiczne pracując w klasie 10 A zabezpieczają silnik przed przeciążeniem jak i w znacznym stopniu przed asymetrią obciążenia lub zanikiem fazy. W drugim i trzecim przypadku czasy zadziałania są znacznie krótsze niż przy typowym przeciążeniu. Jest to szczególnie ważne dla silników z uzwojeniami połączonymi w trójkąt, albowiem przyrost energii cieplnej w uzwojeniach silnika jest znacznie większy niż względny wzrost natężenia prądu w przewodach zasilających. Taki tryb pracy możliwy jest dzięki odpowiedniemu wzajemnemu zestopniowaniu trzech termobimetali. Każde przegięcie jednego z cięgien względem pozostałych powoduje zadziałanie wyzwalacza. Aby zabezpieczyć silniki jednofazowe należy jedynie bimetale połączyć szeregowo. Proces produkcyjny zakłada dokładne kalibrowanie każdej sztuki przekaźnika wg. zadanej charakterystyki. Jeśli dany egzemplarz zachowuje się nieprawidłowo odkładany jest na czas potrzebny do ostygnięcia, nastawy są korygowane i ponownie testowany aż do skutku. Taka procedura zapewnia gwarancję ochrony silnika. Nastawy termobimetali dokonane w temperaturze pokojowej ulegają zmianie pod wpływem wzrostu temperatury. Z taką sytuacją mamy do- czynienia w szafkach sterowniczych, gdzie temperatura sięga 40 lub 60°C.  Z tego powodu dodatkowo przekaźniki termiczne wyposażone są w czwarty termobimetal kompensujący temperaturę otoczenia.Dodatkowym udogodnieniem jest podwójna skala prądowa dla rozruchów bezpośrednich lub poprzez układ gwiazda ? trójkąt umieszczona na tych przekaźnikach.
Opcjonalny jest również sposób resetowania po zadziałaniu. Przy ustawieniu fabrycznym konieczne jest ręczne skasowanie przyciskiem reset umożliwiające ponowne załączenie po ostygnięciu termobimetali. Natomiast w przypadku umieszczenia urządzenia w trudnodostępnym miejscu można założyć spinkę umożliwiającą automaczyne resetowanie po wystygnięciu. W takim przypadku jednak konieczne jest umieszczenie dodatkowego przycisku załączającego obwód cewki stycznika, co uniemożliwi niespodziewany rozruch silnika.
Kolejną grupą są wyłączniki silnikowe jednoczące w sobie cechy zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych. W zakresie prądu znamionowego do 6.3A urządzenia te posiadają zdolność rozłączania 100 kA, co w większości projektowanych instalacji pozwala wyeliminować stosowanie dodatkowych bezpieczników. Powyżej tej wartości prądu zdolność rozłączania znacznie spada. Zastosowanie dodatkowego bloku ogranicznika prądowego, powoduje zwiększenie zdolność rozłączania do 50kA w zakresie prądu do 25A. Cechą szczególną tych wyłączników jest przewidziana przestrzeń dla styków pomocniczych wewnątrz obudowy. Nie zwiększa to wymiaru modułowego co ma zdecydowane znaczenie przy łączeniu urządzeń za pomocą szyn montażowych. Istnieje możliwość wbudowania styków pomocniczych lub sygnałowych. Te drugie zmieniają swoje położenie jedynie po zadziałaniu wyzwalacza. Jako akcesoria są również dostępne zewnętrzne styki pomocnicze oraz wyzwalacze podnapięciowe oraz bocznikowe. Za ich pomocą możemy zdalnie rozłączyć zabezpieczany obwód co może być wykorzystane jako np. przycisk bezpieczeństwa przy maszynie.
Wspomniane wcześniej przekaźniki czasowe mają swoje rozszerzenie w postaci przekaźników elektromechanicznych o specyfikowanych funkcjach do oddzielnego montażu na szynie DIN. Są to przekaźniki opóźniające rozłączenie i opóźniające załączenie ze stykami przełącznymi w zakresie do 30 minut, przekaźnik do przełączników gwiazda- trójkąt z dodatkowo wprowadzoną przerwą czasową konieczną dla przełączenia styczników. Ponadto przekaźnik wielofunkcyjny o dwóch parach styków przełącznych oraz oddzielnie ustawianych czasach opóźnień dla załączeń i rozłączeń.
Ostatnio Danfoss wprowadził serię styczników nowoczesnej konstrukcji posiadającej wbudowany interface umożliwiający bezpośrednie wysterowanie styczników ze sterowników PLC.

Andrzej Szałek
Robert Sałkowski
Dacpol Sp. z o.o.


Źródło: Dacpol Sp. z o.o.
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl