Dziś jest poniedziałek, 6 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.2257 -0.33% 1EUR 4.5612 -0.39% 1GBP 5.203 -0.26%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
Targi AUTOMATICON odwołane!
więcej
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
28 październik 2014.

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ

'Elektryka i Cyfryzacja - Polska wobec wyzwań XXI wieku."

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ, jest po 5 latach, najobszerniejszym przeglądem stanu i kierunków rozwoju szeroko rozumianej Elektryki. Jest on organizowany w szczególnej chwili, gdy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, największe i najstarsze stowarzyszenia inżynierskie w naszym Kraju, świętuje swoje 95 lecie.

Podejmując prace nad systemowo spójnym spojrzeniem na elektrykę, jako kluczową dla przyszłości Polski dziedzinę nauki i techniki, liczymy na wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Biura Bezpieczeństwa Narodowego a także Naczelnej Organizacji Technicznej oraz wielu instytucji i środowisk, dla których tematyka II Kongresu Elektryki Polskiej jest obszarem codziennej aktywności.

Liczymy również na wsparcie i zaangażowanie ze strony wybitnych przedstawicieli naszego Parlamentu, Rządu i Samorządów zainteresowanych tematyką II Kongresu. Zapraszamy do dyskusji i liczymy na ich aktywny udział oraz wsparcie osobiste i instytucjonalne dla unikalnego dzieła podejmowanego przez II Kongres Elektryki Polskiej.

Mając na względzie znaczenie bezpieczeństwa energetycznego oraz cyberbezpieczeństwa dla obronności Kraju i szerzej - bezpieczeństwa narodowego, chcielibyśmy prosić również o Patronat nowo powołanego Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka.

Termin części I (inicjacyjnej): 1 i 2 grudnia 2014 r.

Termin części II (finalnej): 2 połowa 2015r.

Miejsce: Warszawa, NOT ul. Czackiego 3

Główni Organizatorzy:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Politechnika Warszawska przy wsparciu Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Patronat Honorowy
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Patronat Rządowy Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego RP

Cel Kongresu
Celem II Kongresu jest zainicjowanie i przeprowadzenie prac nad Raportem "Elektryka źródłem wyzwań cywilizacji XXI wieku", który powinien stanowić silne wsparcie decydentów w podejmowaniu przez nich systemowo spójnych działań, niezbędnych dla bezpiecznego, zrównoważonego rozwój Kraju.

Raport, przedstawiając analizę licznych obszarów szeroko rozumianej elektryki, (w tym: elektroenergetyki, trakcji, napędów, oświetlenia, automatyki, robotyki, elektroniki (również opto- i bio-), telekomunikacji, informatyki, rozwiązań typu smart grid, elektronicznych technik medialnych oraz rozlicznych aplikacji elektryki, we wszystkich dziedzinach życia, edukacji i pracy) będzie zawierał nie tylko prezentację stanu i kierunków ich rozwoju, ale również propozycje konkretnych działań. Działań, które środowisko ekspertów uzna za niezbędne dla wykorzystania szans stojących przed Polską i ograniczenia ryzyka związanego z wdrażaniem relatywnie nowych i silnie oddziaływujących społecznie technik i technologii.

Wychodząc ze starej zasady Hipokratesa "Primum non nocere" - po pierwsze nie szkodzić, II Kongres Elektryki będzie zwracał szczególną uwagę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo techniczne Polski w warunkach rozwoju nowych technik i technologii. Dotyczy ono w szczególności bezpieczeństwa energetycznego (zwłaszcza bezpieczeństwa procesów produkcji, dostaw i wykorzystywania energii elektrycznej) oraz coraz istotniejszego cyberbezpieczeństwa i związanego z nim bezpieczeństwa informacyjnego, które mają ścisły związek z bezpieczeństwem kluczowych systemów technicznych, również energetycznych.

Zakończenie prac nad Raportem i zorganizowanie jedno lub dwudniowej Sesji podsumowującej II Kongresu, przewidywane jest w drugiej połowie przyszłego roku. Praca w poszczególnych, tematycznych zespołach roboczych Raportu, będzie odbywała się sukcesywnie. Jednym z jej przejawów będą spotkania i dyskusje panelowe, skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach wymagających szerszej wymiany myśli i opinii. Wyniki tych dyskusji będą zarówno wykorzystane przy opracowywaniu Raportu, jak i będą mogły być przekazywane na bieżąco zainteresowanym resortom, stanowiąc merytoryczny materiał, wspomagający decydentów w podejmowaniu właściwych wyborów.

Przewidujemy, że Raport zostanie zredagowany według wypracowanego, ustalonego na początku prac, jednolitego schematu a na czele poszczególnych zespołów redakcyjnych Raportu staną wybitni przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej. Liczymy na to, że opiekę nad merytoryczną treścią Raportu obejmie Prezes Polskiej Akademii Nauk. Planowane są trzy redakcje Raportu, kierowane do różnych odbiorców:

  • Raport syntetyczny, zawierający kluczowe rekomendacje kierunkowe, kierowany do decydentów najwyższego szczebla,
  • Raport poglądowy, popularny, kierowany do szerszego grona odbiorców, niebędących specjalistami, przeznaczony w części lub w całości do publikacji medialnej,
  • Raport w pełnej, pogłębionej wersji, zawierającej raporty cząstkowe (dziedzinowe) uwzględniające dorobek sesji specjalistycznych, wnioski z opracowań autorskich oraz formułujące rekomendacje szczegółowe.
  • Możliwe jest również wydanie Suplementu, prezentującego obszary i zagadnienia, w których występują bardzo zróżnicowane, uzasadnione merytorycznie opinie, wskazujące na brak jednoznacznego stanowiska i konieczność wykonania dalszych prac analitycznych i studialnych.

Mając na względzie misję mediów publicznych w Polsce, planujemy zwrócenie się o patronat medialny, a w tym o współorganizację i nagłośnienie niektórych sesji roboczych, przez elektroniczne media publiczne, zwłaszcza Radio i Telewizję publiczną.
Niezależnie od formy własności, mając na uwadze tradycyjne znaczenie dziennika "Rzeczpospolita" w dostarczaniu informacji decydentom politycznym, administracyjnym i gospodarczym, pragniemy zwrócić się do tego pisma o patronat prasowy nad Kongresem.

Mając zapewnione cenne wsparcie mediów fachowych, zwłaszcza czasopism i oficyn wydawniczych, należących zarówno do SEP, jak i do naszych merytorycznych partnerów, możemy zapewnić, że publikacje kongresowe, mające charakter naukowy, ukażą się, jako artykuły recenzowane lub rozdziały w większych zbiorach i monografiach, powiększając dorobek naukowy ich twórców.

Powyższe, nie zamyka oczywiście drogi do właściwego informowania i stosownej współpracy z innymi mediami, zainteresowanymi wydarzeniami i pracami II Kongresu.

PROGRAM RAMOWY Części I (inicjalnej)

Dzień pierwszy 1 grudnia 2014r.
09:15 - 09:55 Sesja Inauguracyjna Kongresu
10:00 - 11:30 Sesja Plenarna I - Bezpieczeństwo energetyczne - "Kiedy grozi nam elektroenergetyczna apokalipsa ?"
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 13:30 Sesja Plenarna II - Cyberbezpieczeństwo i Bezpieczeństwo informacyjne - "Jak zmniejszyć ryzyko cyfrowej katastrofy?"
13:30 - 15:30 Otwarcie wystawy i przerwa obiadowa
15:30 - 17:30 Sesje tematyczne
19:15 - 21:00 Uroczysta Kolacja Inauguracyjna

Dzień drugi - 2 grudnia 2014r.
09:30 - 11:00 Sesja Plenarna III - Badania naukowe a Innowacyjna Gospodarka - "Kierunki i strategia rozwoju - zbierać punkty czy wdrożenia
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 12:30 Sesja Plenarna IV - "Wybrane problemy współczesnej energetyki"
12:40 - 14:40 Sesje tematyczne
14:40 - 15:40 Przerwa obiadowa
15:40 - 17:40 Sesje tematyczne
17:45 - 18:00 Podsumowanie przebiegu I części Kongresu

PLANOWANE OBSZARY SESJI TEMATYCZNYCH w dn. 1 i 2 grudnia 2014r. (kolejność alfabetyczna) 1. Cyberbezpieczeństwo,
2. Cywilizacyjne wyzwania elektryki,
3. Elektroenergetyka,
4. Elektryka w medycynie,
5. Elektryka w systemach inteligentnego transportu,
6. Energetyka jądrowa,
7. Energetyka rozproszona i odnawialne źródła energii,
8. Historia elektryki,
9. Informatyzacja i cyfryzacja,
10. Mechatronika,
11. Młodzież w SEP,
12. Nowoczesność w elektronice,
13. Oświetlenie,
14. Polski przemysł elektrotechniczny,
15. Trakcja elektryczna,

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jest największym stowarzyszeniem naukowo - technicznym w Polsce i skupia ponad 25 tys. Członków reprezentujących wszystkie obszary szeroko rozumianej elektryki (elektrotechniki, elektroniki, informatyki, optoelektroniki, telekomunikacji a w tym radiotechniki, technik medialnych, oświetlenia i inżynierii podzespołowej, automatyki, robotyki, elektryki i elektroniki medycznej i wielu innych dyscyplin szczegółowych wywodzących się z elektryki lub bazujących na jej dokonaniach).

II Kongres ma stanowić formę wymiany poglądów i wypracowania impulsów do budowy koncepcji bezpiecznego rozwoju kraju w warunkach przemian społeczno- gospodarczych spowodowanych rozwojem elektryki i upowszechnieniem techniki cyfrowej. Jest miejscem spotkania środowisk opiniotwórczych- polityków, działaczy społecznych, naukowców i praktyków gospodarczych a także przedstawicieli mediów, którzy są zainteresowani problematyką wyzwań, jakie nowe techniki i technologie oparte na zdobyczach elektryki i techniki cyfrowej, stawiają przed osobami i środowiskami, decydującymi o kierunkach rozwoju Polski w XXI wieku.

II Kongres, inicjując dyskusję na wiele kluczowych dla przyszłości Polski tematów, ma nie tylko wspomagać wypracowanie decyzji i formułowanie kierunków działań, ale również tworzyć społeczny i merytoryczny klimat podejmowania wielu problemów, również o charakterze legislacyjnym. Dotyczą one nowych wyzwań, przed jakimi staje społeczeństwo, dla którego energia elektryczna i cyfryzacja (cyfrowe systemy sterowania oraz przepływ cyfrowej informacji) stają się obszarami wymagającymi nie tylko dynamicznego rozwoju, ale i szczególnej uwagi oraz ochrony.

W Kongresie przewidywany jest udział ok. 300 - 350 uczestników, polityków (parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i środowisk samorządowych), a także przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, gospodarczych, społecznych i mediów. Dzięki przewidywanej transmisji internetowej i udziale mediów, istnieje możliwość uczestnictwa w Konferencji znacznie szerszego grona osób. W pojedynczym przypadku, dzięki połączeniu internetowemu, istniałaby możliwość aktywnego udziału w Konferencji i zabrania głosu przez osobę znajdującą się poza salą obrad, ale w zasięgu możliwości skorzystania z szerokopasmowej transmisji internetowej.

Sesje plenarne i wybrane sesje tematyczne będą na żywo transmitowane w Internecie na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Transmisję będzie realizowała Telewizja Politechniki Warszawskiej (TVPW).

W razie zainteresowania instytucji wspierających może być aktualne zorganizowanie wiosną imprezy promującej wśród szerszego grona odbiorców prace Kongresowe, w rodzaju akcji społecznej "Nowy Świat Elektryki i Informacji".

Do rozważenia jest również ukierunkowanie na któryś z tematów szczegółowych Kongresu, dorocznej, XVI Konferencji Okrągłego Stołu "Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego", organizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP w połowie maja oraz innych konferencji i seminariów tematycznych, organizowanych corocznie przez SEP.

Liczymy również na odpowiednie działania ze strony Instytucji, będących współorganizatorami lub podmiotami wspierającymi II Kongres Elektryki Polskiej.

Komitet Programowy II KEP

Źródło: II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl