Dziś jest środa, 11 grudzień 2019 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 3.8711 +0.02% 1EUR 4.288 +0.12% 1GBP 5.0945 +0.06%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
IIX edycja Targów Energetycznych ENERGETICS już w listopadzie!
więcej
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej
Seminarium utrzynia ruchu - Wałbrzych 2019
więcej
Nowy cykl szkoleń praktycznych związanych z programowaniem sterowników marki Siemens
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
12 grudzień 2019
XII EDYCJA SEMINARIUM Z ZAKRESU "Eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem Ex ATEX" 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
28 październik 2014.

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ

'Elektryka i Cyfryzacja - Polska wobec wyzwań XXI wieku."

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ, jest po 5 latach, najobszerniejszym przeglądem stanu i kierunków rozwoju szeroko rozumianej Elektryki. Jest on organizowany w szczególnej chwili, gdy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, największe i najstarsze stowarzyszenia inżynierskie w naszym Kraju, świętuje swoje 95 lecie.

Podejmując prace nad systemowo spójnym spojrzeniem na elektrykę, jako kluczową dla przyszłości Polski dziedzinę nauki i techniki, liczymy na wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Biura Bezpieczeństwa Narodowego a także Naczelnej Organizacji Technicznej oraz wielu instytucji i środowisk, dla których tematyka II Kongresu Elektryki Polskiej jest obszarem codziennej aktywności.

Liczymy również na wsparcie i zaangażowanie ze strony wybitnych przedstawicieli naszego Parlamentu, Rządu i Samorządów zainteresowanych tematyką II Kongresu. Zapraszamy do dyskusji i liczymy na ich aktywny udział oraz wsparcie osobiste i instytucjonalne dla unikalnego dzieła podejmowanego przez II Kongres Elektryki Polskiej.

Mając na względzie znaczenie bezpieczeństwa energetycznego oraz cyberbezpieczeństwa dla obronności Kraju i szerzej - bezpieczeństwa narodowego, chcielibyśmy prosić również o Patronat nowo powołanego Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka.

Termin części I (inicjacyjnej): 1 i 2 grudnia 2014 r.

Termin części II (finalnej): 2 połowa 2015r.

Miejsce: Warszawa, NOT ul. Czackiego 3

Główni Organizatorzy:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Politechnika Warszawska przy wsparciu Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Patronat Honorowy
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Patronat Rządowy Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego RP

Cel Kongresu
Celem II Kongresu jest zainicjowanie i przeprowadzenie prac nad Raportem "Elektryka źródłem wyzwań cywilizacji XXI wieku", który powinien stanowić silne wsparcie decydentów w podejmowaniu przez nich systemowo spójnych działań, niezbędnych dla bezpiecznego, zrównoważonego rozwój Kraju.

Raport, przedstawiając analizę licznych obszarów szeroko rozumianej elektryki, (w tym: elektroenergetyki, trakcji, napędów, oświetlenia, automatyki, robotyki, elektroniki (również opto- i bio-), telekomunikacji, informatyki, rozwiązań typu smart grid, elektronicznych technik medialnych oraz rozlicznych aplikacji elektryki, we wszystkich dziedzinach życia, edukacji i pracy) będzie zawierał nie tylko prezentację stanu i kierunków ich rozwoju, ale również propozycje konkretnych działań. Działań, które środowisko ekspertów uzna za niezbędne dla wykorzystania szans stojących przed Polską i ograniczenia ryzyka związanego z wdrażaniem relatywnie nowych i silnie oddziaływujących społecznie technik i technologii.

Wychodząc ze starej zasady Hipokratesa "Primum non nocere" - po pierwsze nie szkodzić, II Kongres Elektryki będzie zwracał szczególną uwagę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo techniczne Polski w warunkach rozwoju nowych technik i technologii. Dotyczy ono w szczególności bezpieczeństwa energetycznego (zwłaszcza bezpieczeństwa procesów produkcji, dostaw i wykorzystywania energii elektrycznej) oraz coraz istotniejszego cyberbezpieczeństwa i związanego z nim bezpieczeństwa informacyjnego, które mają ścisły związek z bezpieczeństwem kluczowych systemów technicznych, również energetycznych.

Zakończenie prac nad Raportem i zorganizowanie jedno lub dwudniowej Sesji podsumowującej II Kongresu, przewidywane jest w drugiej połowie przyszłego roku. Praca w poszczególnych, tematycznych zespołach roboczych Raportu, będzie odbywała się sukcesywnie. Jednym z jej przejawów będą spotkania i dyskusje panelowe, skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach wymagających szerszej wymiany myśli i opinii. Wyniki tych dyskusji będą zarówno wykorzystane przy opracowywaniu Raportu, jak i będą mogły być przekazywane na bieżąco zainteresowanym resortom, stanowiąc merytoryczny materiał, wspomagający decydentów w podejmowaniu właściwych wyborów.

Przewidujemy, że Raport zostanie zredagowany według wypracowanego, ustalonego na początku prac, jednolitego schematu a na czele poszczególnych zespołów redakcyjnych Raportu staną wybitni przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej. Liczymy na to, że opiekę nad merytoryczną treścią Raportu obejmie Prezes Polskiej Akademii Nauk. Planowane są trzy redakcje Raportu, kierowane do różnych odbiorców:

  • Raport syntetyczny, zawierający kluczowe rekomendacje kierunkowe, kierowany do decydentów najwyższego szczebla,
  • Raport poglądowy, popularny, kierowany do szerszego grona odbiorców, niebędących specjalistami, przeznaczony w części lub w całości do publikacji medialnej,
  • Raport w pełnej, pogłębionej wersji, zawierającej raporty cząstkowe (dziedzinowe) uwzględniające dorobek sesji specjalistycznych, wnioski z opracowań autorskich oraz formułujące rekomendacje szczegółowe.
  • Możliwe jest również wydanie Suplementu, prezentującego obszary i zagadnienia, w których występują bardzo zróżnicowane, uzasadnione merytorycznie opinie, wskazujące na brak jednoznacznego stanowiska i konieczność wykonania dalszych prac analitycznych i studialnych.

Mając na względzie misję mediów publicznych w Polsce, planujemy zwrócenie się o patronat medialny, a w tym o współorganizację i nagłośnienie niektórych sesji roboczych, przez elektroniczne media publiczne, zwłaszcza Radio i Telewizję publiczną.
Niezależnie od formy własności, mając na uwadze tradycyjne znaczenie dziennika "Rzeczpospolita" w dostarczaniu informacji decydentom politycznym, administracyjnym i gospodarczym, pragniemy zwrócić się do tego pisma o patronat prasowy nad Kongresem.

Mając zapewnione cenne wsparcie mediów fachowych, zwłaszcza czasopism i oficyn wydawniczych, należących zarówno do SEP, jak i do naszych merytorycznych partnerów, możemy zapewnić, że publikacje kongresowe, mające charakter naukowy, ukażą się, jako artykuły recenzowane lub rozdziały w większych zbiorach i monografiach, powiększając dorobek naukowy ich twórców.

Powyższe, nie zamyka oczywiście drogi do właściwego informowania i stosownej współpracy z innymi mediami, zainteresowanymi wydarzeniami i pracami II Kongresu.

PROGRAM RAMOWY Części I (inicjalnej)

Dzień pierwszy 1 grudnia 2014r.
09:15 - 09:55 Sesja Inauguracyjna Kongresu
10:00 - 11:30 Sesja Plenarna I - Bezpieczeństwo energetyczne - "Kiedy grozi nam elektroenergetyczna apokalipsa ?"
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 13:30 Sesja Plenarna II - Cyberbezpieczeństwo i Bezpieczeństwo informacyjne - "Jak zmniejszyć ryzyko cyfrowej katastrofy?"
13:30 - 15:30 Otwarcie wystawy i przerwa obiadowa
15:30 - 17:30 Sesje tematyczne
19:15 - 21:00 Uroczysta Kolacja Inauguracyjna

Dzień drugi - 2 grudnia 2014r.
09:30 - 11:00 Sesja Plenarna III - Badania naukowe a Innowacyjna Gospodarka - "Kierunki i strategia rozwoju - zbierać punkty czy wdrożenia
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 12:30 Sesja Plenarna IV - "Wybrane problemy współczesnej energetyki"
12:40 - 14:40 Sesje tematyczne
14:40 - 15:40 Przerwa obiadowa
15:40 - 17:40 Sesje tematyczne
17:45 - 18:00 Podsumowanie przebiegu I części Kongresu

PLANOWANE OBSZARY SESJI TEMATYCZNYCH w dn. 1 i 2 grudnia 2014r. (kolejność alfabetyczna) 1. Cyberbezpieczeństwo,
2. Cywilizacyjne wyzwania elektryki,
3. Elektroenergetyka,
4. Elektryka w medycynie,
5. Elektryka w systemach inteligentnego transportu,
6. Energetyka jądrowa,
7. Energetyka rozproszona i odnawialne źródła energii,
8. Historia elektryki,
9. Informatyzacja i cyfryzacja,
10. Mechatronika,
11. Młodzież w SEP,
12. Nowoczesność w elektronice,
13. Oświetlenie,
14. Polski przemysł elektrotechniczny,
15. Trakcja elektryczna,

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jest największym stowarzyszeniem naukowo - technicznym w Polsce i skupia ponad 25 tys. Członków reprezentujących wszystkie obszary szeroko rozumianej elektryki (elektrotechniki, elektroniki, informatyki, optoelektroniki, telekomunikacji a w tym radiotechniki, technik medialnych, oświetlenia i inżynierii podzespołowej, automatyki, robotyki, elektryki i elektroniki medycznej i wielu innych dyscyplin szczegółowych wywodzących się z elektryki lub bazujących na jej dokonaniach).

II Kongres ma stanowić formę wymiany poglądów i wypracowania impulsów do budowy koncepcji bezpiecznego rozwoju kraju w warunkach przemian społeczno- gospodarczych spowodowanych rozwojem elektryki i upowszechnieniem techniki cyfrowej. Jest miejscem spotkania środowisk opiniotwórczych- polityków, działaczy społecznych, naukowców i praktyków gospodarczych a także przedstawicieli mediów, którzy są zainteresowani problematyką wyzwań, jakie nowe techniki i technologie oparte na zdobyczach elektryki i techniki cyfrowej, stawiają przed osobami i środowiskami, decydującymi o kierunkach rozwoju Polski w XXI wieku.

II Kongres, inicjując dyskusję na wiele kluczowych dla przyszłości Polski tematów, ma nie tylko wspomagać wypracowanie decyzji i formułowanie kierunków działań, ale również tworzyć społeczny i merytoryczny klimat podejmowania wielu problemów, również o charakterze legislacyjnym. Dotyczą one nowych wyzwań, przed jakimi staje społeczeństwo, dla którego energia elektryczna i cyfryzacja (cyfrowe systemy sterowania oraz przepływ cyfrowej informacji) stają się obszarami wymagającymi nie tylko dynamicznego rozwoju, ale i szczególnej uwagi oraz ochrony.

W Kongresie przewidywany jest udział ok. 300 - 350 uczestników, polityków (parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i środowisk samorządowych), a także przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, gospodarczych, społecznych i mediów. Dzięki przewidywanej transmisji internetowej i udziale mediów, istnieje możliwość uczestnictwa w Konferencji znacznie szerszego grona osób. W pojedynczym przypadku, dzięki połączeniu internetowemu, istniałaby możliwość aktywnego udziału w Konferencji i zabrania głosu przez osobę znajdującą się poza salą obrad, ale w zasięgu możliwości skorzystania z szerokopasmowej transmisji internetowej.

Sesje plenarne i wybrane sesje tematyczne będą na żywo transmitowane w Internecie na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Transmisję będzie realizowała Telewizja Politechniki Warszawskiej (TVPW).

W razie zainteresowania instytucji wspierających może być aktualne zorganizowanie wiosną imprezy promującej wśród szerszego grona odbiorców prace Kongresowe, w rodzaju akcji społecznej "Nowy Świat Elektryki i Informacji".

Do rozważenia jest również ukierunkowanie na któryś z tematów szczegółowych Kongresu, dorocznej, XVI Konferencji Okrągłego Stołu "Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego", organizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP w połowie maja oraz innych konferencji i seminariów tematycznych, organizowanych corocznie przez SEP.

Liczymy również na odpowiednie działania ze strony Instytucji, będących współorganizatorami lub podmiotami wspierającymi II Kongres Elektryki Polskiej.

Komitet Programowy II KEP

Źródło: II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl