Dziś jest niedziela, 5 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.2396 +1.14% 1EUR 4.5792 +0.05% 1GBP 5.2164 +0.17%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
75 edycja Seminarium SUR za nami
więcej
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej
Nowy cykl szkoleń praktycznych związanych z programowaniem sterowników marki Siemens
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
2 wrzesień 2015.

Metoda pomiaru gazów bez wykorzystania systemów próbkowania

Metoda pomiaru gazów bez wykorzystania systemów próbkowania

Przyjęło się twierdzić, że system i aparatura do pomiaru gazów są zbędnym wydatkiem i to niezależnie od tego czy są zainstalowane w zakładach przetwórczych, laboratoriach badawczych czy ogólnie obszarach, gdzie kluczowy jest monitoring wszelkich mediów. Jedynie niewielka ilość aplikacji zapewnia szybki zwrot kosztów inwestycji jeśli chodzi o implementację systemu monitoringu gazów.

Rozbudowane systemy próbkowania i wentylacji, które wykorzystują pompy, filtry, wentylatory, przewody grzejne i jednostki do usuwania skondensowanej wody lub inne elementy chłodzące w drastyczny sposób zwiększają koszty całego wyposażenia wymaganego podjęcia się analizy wybranego gazu lub gazów. Dodatkowym kosztem, jeszcze bardziej zwiększającym wartość wyceny takiego systemu, są niezbędne rury przeznaczone dla gazów pomocniczych, które są wykorzystywane w procesie analizy oraz problem konserwacji i serwisu tychże.

Aby pokonać powyższe trudności konieczne jest dogłębne rozpoznanie aplikacji, a także możliwość sprawdzenia czy istnieje opcja innego podejścia do problemu i zastosowania nowego rozwiązania - takiego, które zredukowałoby ogólne koszty.Detektor rozpuszczalników iLEL100

iLEL100 to detektor rozpuszczalników, który został opracowany w celu pomiaru palności (Dolna Granica Wybuchowości,%DGW) gazów oraz palnych oparów poprzez wetknięcie go w strumień badanego gazu bądź oparów wychodzących.

Podstawową zasadą pomiaru jest mierzenie dynamiki przepływającego gazu dzięki technologii podczerwonej IR, za pośrednictwem której ograniczona jest złożoność całego systemu pomiarowego (z zastrzeżeniem, że prędkość strumienia gazu musi mieścić się między 4, a 12 m/s).

Jednym z podstawowych niebezpieczeństw jakiegokolwiek systemu analizującego gaz jest ryzyko ograniczenia przepustowości i w konsekwencji zatkania. Jeśli próbki mają możliwość zbrylania się lub kondensowania, to pozostaje tylko kwestią czasu kiedy wystąpi pierwsze zablokowanie. Ze względu na fakt, że jest to realny problem, należy przedsięwziąć środki ostrożności, w tym opracować procedurę jaka będzie uruchamiana kiedy takie zjawisko nastąpi. W normalnych warunkach, wymaga to przechowywania części zamiennych oraz akcesoriów niezbędnych do ponownego uruchomienia aplikacji w chwili wystąpienia zdarzenia.

Zazwyczaj, w większości systemów ekstrakcyjnych korzysta się z 4 mm instalacji rurowej w celu przeprowadzenia medium przez rozbudowany zestaw pomp, filtrów i radiatorów. Wewnątrz tej właśnie skomplikowanej aparatury może wystąpić przyblokowanie spowodowane zawartością plastyfikatorów w przesyłanych gazach bądź w wyniku reakcji fizyko-chemicznej jaka może nastąpić po kontakcie medium z elementami systemu. Równie poważny problem stanowi skraplająca się woda. Jeżeli z kolei podgrzewana linia jest wykorzystywana jako fragment instalacji analizującej, to wymiana jednej z części może być problematyczna. Zatrzymanie procesu technologicznego najczęściej wiąże się ze stratami, których stara się uniknąć.

Innymi słowy: jeśli utrzymanie i diagnostyka jakiejkolwiek aplikacji utrudnia lub wręcz uniemożliwia jej pracę, to znacząco podwyższa to ogólny koszt eksploatacji.


Rurociąg o dużej średnicy

Aby sprostać powyższym zagrożeniom i wymaganiom, opracowano sondę pomiarową iLEL100 dla rozpuszczalników. Przykładowo, wiedząc że obrzeża rury, którą przedostaje się medium się często zapychają z powodu zalegania na nich cząsteczek substancji, poszerzono średnice od 10 do 40 mm, aby ułatwić przepływ. Dzięki temu, ryzyko zatkania całego przekroju jest minimalnie niskie.

Wykonanie całej sondy jest ze stali nierdzewnej, a jej lokalizacja i sposób umieszczenia podczas pomiaru zapewniają, że temperatura powierzchni nie rośnie ponad wymagany poziom zbyt szybko, co może stanowić kluczowy warunek bezpieczeństwa.

Ścieżka dla gazu została zaprojektowana w taki sposób, aby wymusić wysoką homogeniczność próbek oraz żeby ułatwić proces czyszczenia, ponieważ turbulentność utrudnia cząstkom zaleganie przy krawędziach rur. Intensywne testy iLEL100 w środowisku lepkich farb i lakierów wykazały, iż pomimo pojawiania się galaretowatych mas, tuba próbnika pozostawała bez negatywnego wpływu na przepływ substancji.

Niektóre z zastosowań wymagają od systemu próbkowania dostosowania do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, przez co cały system analizujący musi zostać sprawdzony pod kątem zgodności z europejską dyrektywą ATEX. Najczęstszym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest użycie obudów ognioszczelnych lub w inny sposób chronionych przed możliwością wystąpienia zapłonu.

Wadą jest wzrost ceny instalacji i dokładanie kolejnego elementu, który może zawieść w czasie pracy. Dodatkowo, wraz z obudową EX pojawiają się dławnice, przyciski, wpusty i przepusty kablowe, które również mogą ulec uszkodzeniu. Wszystko to musi zostać uwzględnione zarówno na etapie projektowym, jak i użytkowania, a także przy czyszczeniu i konserwacji systemu.


Wielootworowe wyjście dla zapewnienia jednorodności substancji

Prostota iLEL100 polega na znaczącym ograniczeniu ilości przewodów i elementów peryferyjnych - konieczne jest jedynie dopasowanie tulei i okablowania z tyłu panelu. Co więcej, w przypadku (co jest mało prawdopodobne) zatkania tulei, może być ona łatwo zdemontowana, umyta i ponownie założona, co drastycznie skraca czas przestoju.

Problem kalibracji jest często poruszany przez operatorów, którzy zdają się nie pamiętać, że palność jest zjawiskiem związanym z własnościami fizyko-chemicznymi gazów lub oparów palnych substancji.

Mierzona wartość%DGW w trakcie analizy może okazać się wielkością dryfującą, na co wpływ ma kilka czynników. Trzeba pamiętać, że kalibracja i ustawienia to jedna sprawa, ale istotna jest także metoda jaką wyznaczony był poziom wartości referencyjnej. Ponadto, wpływ na różnice między wartościami tabelarycznymi, a pomiarowymi może mieć także ciśnienie albo zawartość tlenu w mierzonym gazie.

Z powyższych powodów, bardzo trudno jest - bazując tylko na jednym pomiarze - wyznaczyć konkretną wartość%DGW. Zalecane jest wsparcie się na innych pomiarach, kilkukrotnych powtórzeniach, a także odpowiednim przygotowaniu algorytmu dla procedury pomiarowej. Skoro jest to komplikacja trudna do pokonania, a nagły wzrost ciśnienia lub temperatury jest tak groźny, to kluczowe jest aby wykryć go możliwie najszybciej. W związku z tym, bardziej istotne robi się umożliwienie systemowi szybkiej reakcji.


Kalibrator

Czynnik ten był główną ideą przyświecającą podczas projektowania iLEL100 dla rozpuszczalników. Wyjście z sondy może być z łatwością monitorowane poprzez panel kontrolny i zestaw przekaźników, które można skonfigurować tak, aby mechanizm zabezpieczający był w stanie zareagować maksymalnie szybko. Wciąż nie jest to rozwiązanie idealne, ale sprawdza się lepiej niż przy typowych systemach próbkujących. Świadczy o tym także fakt, iż znalazło zastosowanie w miejscach, gdzie do tej pory używano drugiego z wymienionych.

Podstawowym ustaleniem, jakie należy poczynić jest dobór czujnika do sondy iLEL100 w zależności od aplikacji. Czynniki, które należy uwzględnić przy tym dopasowaniu to przede wszystkim:

  1. Jaka dokładność jest wymagana?
  2. Na jakim obszarze planowane jest dokonywanie pomiarów?
  3. Jakie są warunki pracy jeśli chodzi o ciśnienie i temperaturę?
  4. Ile wynosi prędkość badanego gazu?
  5. Jaki jest cel pomiaru?
  6. Jaki jest skład badanego gazu?
  7. Co jest "nośnikiem" pomiaru?

W zależności od panujących warunków, mierzonej substancji i budowy aparatury, mogą wystąpić inne, nieprzewidziane czynniki, które również należy rozpatrzyć. Przykładowo: gdzie powinien być umieszczony element dokonujący bezpośrednio pomiaru lub jaki poziom penetracji należy osiągnąć, aby pomiar był miarodajny? Podobnych elementów wymagających doprecyzowania może być więcej, ale najważniejsze jest zachowanie szczególnej ostrożności przy substancjach toksycznych lub palnych, zdolnych spowodować zagrożenie wybuchowe.

Całą ideą stojącą za zaprojektowaniem iLEL100 i wykorzystaniem technologii sondy próbkowej dla rozpuszczalników i innych substancji palnych było rozwiązanie tak wielu trudności jak to tylko możliwe. Pomiary palnych gazów i oparów nie są łatwym zadaniem, toteż opracowanie urządzenia prostego i zapewniającego długą żywotność, a przy tym łatwość obsługi było pewną koniecznością, której udało się sprostać.

Aby sprawdzić możliwość potencjalnego wykorzystania próbnika iLEL100 i różnych jego wariantów do pomiaru gazów w wybranych warunkach i ocenić czy się do tego nada, warto skontaktować się z działem EX firmy Dacpol.

Źródło: Dacpol
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl