Dziś jest sobota, 6 czerwiec 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 3.9217 -0.9% 1EUR 4.4443 +0.22% 1GBP 4.9563 +0.05%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
Cykl szkoleń z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-300, S7-1200
więcej
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej
Targi AUTOMATICON odwołane!
więcej
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
16 czerwiec 2020
Czujniki bezprzewodowe drgań AIRIUS ? Idealne rozwiązanie dla Predykcyjnego Utrzymanie Ruchu i Przemysłu 4.0 
więcej
18 czerwiec 2020
Filtrowanie oleju i czyszczenie układów hydraulicznych- bez przestoju produkcji 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
24 marzec 2006.

Inwestycje w rozwój interfejsów HMI

Jeżeli można powiedzieć, iż w ostatnim czasie jakiś obszar technologii automatyki i sterowania znacząco zmienia się i rozrasta, to na pewno jest to rynek interfejsów użytkownika człowiek- maszyna.

Najistotniejsze cechy urządzeń We/Wy
 

Znaczący postęp, jaki dokonał się zarówno w technologii sprzętu, jak i oprogramowania, znacznie rozbudował i skomplikował ten sprzęt i oprogramowanie, ale również zwiększył precyzję działania samych wyświetlaczy, stosowanych w tego typu interfejsach oraz związanych z nimi układów sterowania.

Złożone elementy graficzne i animacje, możliwość realizacji bardziej skomplikowanych funkcji w połączeniu z wciąż udoskonalanymi formami komunikacji i pracy bezprzewodowej stanowią główne bodźce coraz dynamiczniejszego rozwoju tej dziedziny systemów automatyki i sterowania. Pod koniec 2005 roku magazyn Control Engineering oraz grupa badawcza Reed Research Group (przyp. red.: w Polsce przeprowadzimy takie badania w połowie tego roku), przeprowadziły wśród czytelników tegoż magazynu ankietę, mającą na celu zebranie informacji dotyczących stosowanych przez nich typów interfejsów użytkownika, zapoznanie się z ich preferencjami w tym zakresie oraz ogólnymi trendami w tej dziedzinie. Odpowiedzi udzielone przez 260 respondentów, głównie inżynierów zajmujących się specyfikacją i rozwojem, dystrybucją i sprzedażą oraz osób, które zakupiły tego typu interfejsy, przyniosły szereg interesujących spostrzeżeń i wniosków.

Ponad połowa respondentów (52%) wykorzystuje interfejsy HMI w zastosowaniach przemysłowych. Spośród wszystkich aplikacji tego typu produkcja ciągła i okresowa stanowią ok. 42%. Aplikacje produkcji dyskretnej to niecałe 11% ogólnej liczby aplikacji, zaś pozostałe 22% to grupa aplikacji należących do różnych kategorii.

Średnio każdy z respondentów nabył w przeciągu ostatnich 12 miesięcy 59 urządzeń interfejsów, wydając przy tym ok. 175 000 USD głównie na niezbędne aktualizacje oraz zastosowanie nowych funkcji i możliwości sprzętu.

Roy Kok, starszy menedżer działu Profity Software w firmie GE Fanuc Automation przedstawia swoje spostrzeżenia w stwierdzeniu: - Rozwiązania wykorzystujące interfejsy HMI oraz SCADA stanowią coraz częściej zasadniczy element strategii tworzenia systemów automatyki. Tak szerokie zastosowanie technologii HMI/SCADA umożliwia skupienie się na dalszym, jakże naturalnym kierunku rozwoju automatyki - możliwości wykorzystania zbieranych informacji w jeszcze szerszym zakresie. Realizuje się to poprzez zastosowanie banków danych, w których gromadzi się dane w długich okresach czasu, w połączeniu z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi, umożliwiającymi prowadzenie różnorakich analiz na bieżąco lub okresowo, dotyczących wybranej linii produkcyjnej lub też całego przedsiębiorstwa. W takim świetle wartość produktów HMI/SCADA ma dwojaki charakter: narzędzi służących integracji systemów automatyki oraz produktów poszerzających krąg tzw. inteligentnych urządzeń w tej dziedzinie.

Kontrasty, różnice - nauka na przyszłość

Wśród licznych spostrzeżeń ankietowanych dostrzec można niejednokrotnie niewielkie sprzeczności, a czasami nawet całkowitą ich niezgodność między sobą. Na przykład niemal dwie trzecie z nich stwierdziło, że nigdy nie wykorzystuje do obserwacji i monitoringu danych interfejsów HMI bazujących na architekturze i sieci internetowej. Jednocześnie większość posiada w swoich systemach sieci otwarte (56%) i/lub interfejsy typu OPC (53%). Co piąty korzysta zaś z urządzeń bezprzewodowych. Oczekuje się, iż liczba ta wzrośnie do około 66% w ciągu najbliższych dwóch lat.

- Nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem, że niemal dwie trzecie respondentów nie używa obecnie interfejsów opartych na Internecie - przyznaje Tonya R. York, specjalista rynku komunikacji w firmie BizWareDirect Inc. (www. bizwaredirect. com), opracowującej specjalistyczne oprogramowanie dla przemysłu do akwizycji, przetwarzania i zarządzania danymi. - Wielu z nich obca jest wciąż idea zintegrowanego przedsiębiorstwa, jaką przynosi ze sobą zastosowanie technik rodem z sieci internetowych. Użytkownicy, którzy przestawili się już na monitoring oparty na rozwiązaniach sieciowych, są zdumieni ich możliwościami i pozytywną różnicą w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami; obsługa i monitoring są możliwe praktycznie z dowolnego miejsca - szybko i łatwo. Ostatecznie wszyscy użytkownicy powinni przekonać się do tych rozwiązań oraz ich funkcjonalności, zwłaszcza w środowisku przemysłowym. Wtedy nie tylko wzrośnie liczba zakładów wykorzystujących je, ale również zależnych od nich.


 
Prognoza zakupów oprogramowania interfejsów HMI Niemal połowa respondentów ankiety przewiduje wzrost nakładów związanych z interfejsami użytkownika HMI 

Czterdzieści procent respondentów podkreśla, iż systemy interfejsów HMI spełniają wymogi norm dotyczących systemów regulacji i sterowania, takich jak 21: CFR, część 11. (ang. Title 21 Code of Federal Regulations, part 11; regulacje dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego - standard uznawany również w Europie). W opinii sporej części ankietowanych (42%), wykorzystujących interfejsy HMI zarówno w zakładach produkcji ciągłej, jak i okresowej liczba stosowanych tego typu urządzeń powinna być zwiększona.

Jednakże menedżer rynku produktów wizualizacyjnych dla jednostek biznesowych w firmie Wonderware Orchestra, Renee Brandt stwierdza, że rola, jaką interfejsy HMI odgrywają w tej dziedzinie, wciąż się zmienia: - Interfejsy użytkownika wymagają wprowadzenia zaawansowanych narzędzi interakcji pomiędzy systemem a samym użytkownikiem, szczególnie w kwestii podpisów elektronicznych, jednakże z drugiej strony istotnym ich elementem wciąż pozostaje funkcja zbierania danych. Dlatego też dostrzegamy ogólny trend do tworzenia produktów przechowujących tzw. historie procesu lub też skupionych na tworzeniu baz danych o procesie. Pozwala to na szybkie spełnienie wymagań stawianych urządzeniom rejestracji elektronicznej oraz na tworzenie automatycznych raportów, jak chociażby okresowa rejestracja elektroniczna podstawowych parametrów procesu technologicznego. Dane takie mogą być również z powodzeniem przechowywane nawet dla długich okresów pomiarowych i kontrolnych, a zakodowana elektronicznie informacja nie ulega zmianie czy modyfikacji.

Główne cechy urządzeń interfejsów HMI

Ankietowani zostali poproszeni o udzielenie informacji na temat aktualnie stosowanych przez nich urządzeń interfejsów HMI oraz o to, jakie cechy tych urządzeń uważają oni za najistotniejsze. W szczególności poproszono ich o umiejscowienie tych cech w czterech grupach: urządzenia wejściowe, możliwości graficzne, łączność i systemy operacyjne. W opinii respondentów typowym systemem jest urządzenie z interfejsem do sieci otwartej, z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem i klawiaturą, urządzenie pracujące na platformie systemu operacyjnego Windows XP.

Znacząca liczba ankietowanych używa już obecnie płaskich paneli LCD. Cechująca je prostota obsługi oraz instalacji, niewielkie gabaryty oraz możliwość instalacji nieraz w trudnodostępnych miejscach umożliwiły ich szybką ekspansję na rynku.

Co najmniej połowa respondentów korzysta z sieci otwartych lub OPC, około 20% stosuje komunikację bezprzewodową, 11% połączonych jest z systemem zarządzania produkcją - MES, a 9% z systemem planowania zasobów w przedsiębiorstwie - ERP. Praktycznie każdy z nich posiada urządzenia z kolorowymi wyświetlaczami (95%) oraz/lub funkcjami alarmowymi (93%), jednakże powszechne są również prezentacje trendów (83%) i animacje (74%). Komentując tak wysoki poziom wykorzystania funkcji alarmowych i prezentacji trendów menedżer rynku firmy ABB, Roy Tanner zauważa, iż coraz częściej w dyskusjach samych fachowców, jak i rozmowach z klientami, pojawia się problem zarządzania alarmami w systemach sterowania oraz kwestia obniżenia ryzyka wystąpienia samych alarmów.

- Niewłaściwa strategia zarządzania alarmami systemu lub też całkowity jej brak zwiększa ryzyko niewłaściwej jego optymalizacji, zniszczenia pracujących w zakładzie urządzeń oraz wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji - podkreśla Roy Tanner, dodając również, że współczesne systemy alarmowe wyposażone są w specjalne funkcje i narzędzia wspomagające użytkownika w stworzeniu i utrzymaniu właściwej dla danej aplikacji strategii zarządzania alarmami, ich kategoryzacji oraz raportowania.

Najpowszechniej stosowanymi w interfejsach systemami operacyjnymi są oczywiście Windows XP oraz 2000, wskazywane niemal przez połowę respondentów (odpowiednio 55% i 50%). Ankietowani wspominają również o systemach: Windows NT - 30%, CE - 25% oraz Server 2003 - 16%. Niestety tylko około jedna czwarta respondentów posiada systemy z podłączoną komunikacją sieciową Web. Znaczącym faktem jest duża ilość ankiet, w których mówi się o wykorzystaniu przez operatorów kilku systemów operacyjnych w jednym zakładzie.

- W wielu przypadkach, zwłaszcza w większych instalacjach systemów sterownia, użytkownicy wykorzystują starsze systemy operacyjne - stwierdza Renee Brandt z firmy Wonderware. - W związku z tym nigdy nie mieli z tymi systemami żadnych problemów, więc nie chcą wprowadzać w nich żadnych zmian. Jednakże często okazuje się, że w momencie gdy chcą wprowadzić do sytemu jakieś nowe funkcje, zwiększyć możliwości techniczne czy po prostu wymienić wadliwe urządzenia - stary system operacyjny może być już niewystarczający. Użytkownicy często decydują się także na wymianę sprzętu, by w ten sposób niejako wymusić unowocześnienie i poprawę funkcjonalności aplikacji zarówno jej części sprzętowej, jak i programowej. Nowe systemy operacyjne i aplikacje programowe, dostarczane wraz z nowymi urządzeniami, powodują najczęściej konieczność aktualizacji oprogramowania także dla pozostałych urządzeń w zakładzie, w rezultacie czego w jednym przedsiębiorstwie może być zainstalowanych kilka systemów operacyjnych oraz liczne aplikacje programowe różnych producentów.

Spojrzenie w przyszłość

Aktualizacja oprogramowania urządzeń interfejsów HMI wynika głównie z potrzeby wykorzystania nowych możliwości przeznaczonych dla nich aplikacji programowych (około 42% ankietowanych). Jednakże w tendencji tej można wyróżnić dwie odrębne filozofie postępowania. Z jednej strony prawie 23% respondentów deklaruje, iż dokonuje zmiany oprogramowania za każdym razem, gdy pojawia się nowe uaktualnienie. Jednak niemniej liczna, aż 20%, jest grupa tych, którzy nie dokonują aktualizacji nigdy, wychodząc z założenia, że jeżeli system pracuje i nie ma żadnych awarii, to tym samym nie ma żadnych istotnych powodów, by wprowadzać jakiekolwiek zmiany. U 13% ankietowanych aktualizacje oprogramowania realizowane są tylko w przypadku wprowadzenia przez nie uzupełnień i technicznych, funkcjonalnych poprawek do aplikacji już działających.

Respondenci, zapytani o to, jakich usług oczekują przede wszystkim od dostawców urządzeń interfejsów HMI, w większości (87%) wspominają o łatwym dostępie do uaktualnień oraz poprawek do zakupionego już oprogramowania. Więcej niż dwie trzecie ankietowanych (69%) oczekuje odpowiedniego przeszkolenia w obsłudze sprzętu, a około 43% współpracuje stale z dostawcami w celu opracowania modyfikacji interfejsów oraz ich dostosowania do indywidualnych potrzeb danej aplikacji.

Spoglądając w przyszłość, 43% respondentów spodziewa się zwiększenia nakładów na zakup urządzeń interfejsów użytkownika w następnym roku (patrz wykres kołowy: Prognoza zakupów oprogramowania interfejsów HMI). Ponad połowa zamierza utrzymać wydatki na ten cel na aktualnym poziomie, a tylko 6% przewiduje ich zmniejszenie. Ten przewidywany wzrost potwierdza fakt, iż nowe możliwości, funkcje urządzeń oraz aktualizacja oprogramowania to zasadnicze przyczyny zwiększenia zakupów w obszarze urządzeń interfejsów HMI. Powody, dla których następuje redukcja wydatków, są zróżnicowane; należą do nich m.in.: ograniczenia w budżecie firmy, brak jej planów rozwojowych, ogólna zła koniunktura biznesowa lub też zakończenie w niedawnym czasie aktualizacji oprogramowania i sprzętu.

Podsumowując, stwierdzić można, iż użytkownicy kontynuują inwestycje związane z interfejsami operatorskimi HMI, poszukując jednocześnie dróg do zmniejszenia niezbędnych w tym celu nakładów finansowych oraz uproszczenia ich obsługi. Udogodnienia wprowadzane przez producentów tego typu urządzeń mają na celu głównie ułatwienie tworzenia indywidualnych aplikacji, promowanie standaryzacji, tak by podtrzymać korzystną w tym momencie koniunkturę w tej dziedzinie. 

Pełna treść artykułu znajduje się w marcowym wydaniu Control Engineering. Zachęcamy do lektury.

Źródło: Control Engineering
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl