Dziś jest poniedziałek, 6 kwiecień 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 4.2396 +1.14% 1EUR 4.5792 +0.05% 1GBP 5.2164 +0.17%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
Cykl szkoleń z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-300, S7-1200
więcej
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER
więcej
IIX edycja Targów Energetycznych ENERGETICS już w listopadzie!
więcej
Produkcja w Polsce w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
21 kwiecień 2020
Targi Expopower 
więcej
23 kwiecień 2020
Seminarium EX - edycja XIV 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
26 kwiecień 2006.

Energia geotermalna

Energia geotermiczna jest to naturalne ciepło wnętrza Ziemi, zgromadzone w skałach oraz wypełniających je płynach (w tym drugim przypadku używa się na ogół określenia energia geotermalna). Na ciepło geotermiczne składa się ciepło powstające w jądrze Ziemi (gdzie temperatury osiągają poziom nawet 6000°C) oraz ciepło będące efektem przemian pierwiastków promieniotwórczych i reakcji chemicznych.

Całkowita ilość ciepła geotermicznego wielokrotnie przewyższa ilość ciepła, jaką można uzyskać ze wszystkich złóż paliw tradycyjnych - węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz z pierwiastków promieniotwórczych - źródeł energii atomowej. Ponad 90% całkowitej ilości ciepła Ziemi zawarte jest w skałach, a około 10% w wodach i parach. Przy obecnym poziomie technicznym korzysta się z tej części ciepła Ziemi, którego "nośnikiem" są wody lub pary, transportujące je z wnętrza na powierzchnię Ziemi. Jest to zatem ilość, która warta jest poważnego zainteresowania, także w naszym kraju.
W sprzyjających warunkach powstają złoża geotermalne. Są to nagromadzenia ciepła Ziemi w wodach lub parach w ilościach, jakie nadają się do ich praktycznego wykorzystania. Wypełniają one szczeliny i pory w skałach, które występują na głębokościach umożliwiających ich opłacalną ekonomicznie i możliwą pod względem technicznym eksploatację za pomocą otworów wiertniczych. Głębokości te wynoszą obecnie do 3-4 km.
Wyróżnia się złoża wód geotermalnych i złoża par geotermalnych. Złoża par geotermalnych występują w obszarach, gdzie współcześnie lub w niedawnej przeszłości geologicznej miała miejsce działalność wulkaniczna. Bezpośrednim źródłem ciepła, które ogrzewa wody do temperatur pozwalających na ich przejście w stan pary, jest magma znajdująca się płytko w skorupie ziemskiej lub też wydobywająca się na jej powierzchnię jako lawa podczas wybuchów wulkanicznych. Temperatury w złożach par na głębokości 1 km przekraczają 150-200°C.
Złoża wód geotermalnych cechują się znacznie większym rozprzestrzenieniem na świecie niż złoża par. Temperatura w złożach wód na głębokości 1 km jest niższa od 150°C. Obecność złóż wód geotermalnych nie ogranicza się jedynie do obszarów wulkanicznych i można je znaleźć w wielu rejonach na wszystkich kontynentach. Ciepło ogrzewające wody geotermalne pochodzi głównie z jądra Ziemi.(...)

Zalety energii geotermalnej
W porównaniu z innymi źródłami energii - zarówno tradycyjnymi jak i niektórymi odnawialnymi - energia geotermalna posiada kilka ważnych zalet. Jest to energia:
- czysta ekologicznie - jej stosowanie nie powoduje emisji szkodliwych substancji (pyłów i gazów) do otoczenia, jak ma to miejsce w przypadku spalania węgla, ropy naftowej i gazu; geotermia jest więc przyjazna środowisku naturalnemu i pomaga w jego ochronie,
- obfita - ciepło Ziemi zgromadzone w złożach wód i par geotermalnych oraz skałach naszej planety przewyższa wielokrotnie ilość ciepła możliwego do uzyskania z paliw kopalnych, a nawet z innych odnawialnych źródeł energii,
- odnawialna - zasoby ciepła Ziemi są tak duże, że jego wykorzystywanie nawet na znacznie większą niż obecnie skalę nie spowoduje ich wyczerpywania, jak to ma miejsce w przypadku eksploatacji złóż paliw kopalnych,
- miejscowa - wykorzystuje się ją w pobliżu miejsca jej występowania. Gorące wody i pary nie nadają się bowiem do długiego transportu za pomocą rurociągów, tak jak np. ropa naftowa i gaz ziemny, gdyż ulegałyby schłodzeniu i straciłyby swoją wartość. Ważna jest także, że jej dostawy nie są zależne - tak jak w przypadku wymienionych surowców, które często trzeba importować - od międzynarodowej sytuacji politycznej, która ma wpływ na ceny surowców energetycznych na świecie, 
- tańsza - w porównaniu z kosztami i cenami energii elektrycznej lub ciepła uzyskiwanymi z tradycyjnych paliw kopalnych, a nawet z niektórych innych odnawialnych źródeł,
- niezawodna - energię geotermalną z podziemnego złoża wody lub pary można uzyskiwać bez przeszkód i potrzebnej ilości przez cały rok. Nie jest ona zależna chociażby od panujących na powierzchni Ziemi i w atmosferze warunków pogodowych. Jest tak w odróżnieniu np. od elektrowni wiatrowych - uzależnionych w swej pracy w pierwszym rzędzie od podstawowego faktu, czy wiatr wieje, czy też nie, czy też nawet hydroelektrowni, których praca może być niekiedy ograniczana przez niskie stany wód podczas suszy.(...)

Energia geotermalna w Polsce
Polska należy do państw posiadających duże zasoby energii geotermalnej o niskiej entalpii (czyli zasoby wód geotermalnych). W opinii wielu naukowców i specjalistów, energia geotermalna powinna być traktowana jako jedno z głównych odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Polska posiada duże zasoby wód geotermalnych. Można je spotkać w skałach budujących przeważającą część naszego kraju. Do praktycznego zagospodarowania nadają się obecnie wody występujące na głębokościach do 3-4 km. Temperatury wód w złożach osiągają 20- 130°C.
Wyróżniono trzy prowincje geotermalne, w skład których wchodzą rozległe geologiczne baseny sedymentacyjne zawierające liczne zbiorniki wód geotermalnych. Łączna ich powierzchnia wynosi ok. 250.000 km2 - ok. 80% powierzchni kraju (Ney i Sokołowski 1987):
- Prowincja Niżu Polskiego,
- Prowincja przedkarpacka,
- Prowincja karpacka.
Interesujące warunki posiadają również Sudety, gdzie wody geotermalne występują w zeszczelinowanych partiach skał krystalicznych i metamorficznych prekambru i paleozoiku (Dowgiałło 2001).
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód geotermalnych z odwiertów, dla których wykonano odpowiednie badania i dokumentacje, wahają się w zakresie 50-550 m3/h. Według realistycznych ocen, biorąc pod uwagę aktualne ceny tradycyjnych nośników energii, opłacalne pod względem ekonomicznym zakłady i instalacje geotermalne można budować na ok. 40% powierzchni kraju (Ney 1999). Bardziej optymistyczne podejście zakłada znacznie większe możliwości w tym zakresie (Sokołowski 1988-2003). Spośród wymienionych rejonów, najlepsze warunki geotermalne występują na rozległym obszarze Niżu Polski (Górecki red. 1995; Ney 1995).
Wyjątkowo korzystnymi warunkami geotermalnymi cechuje się również rejon Podhala. Wody geotermalne wykorzystywano w naszym kraju od stuleci w lecznictwie w kilku uzdrowiskach. Najstarsze spośród nich - znane już w XIII - XIV w. - to Lądek Zdrój i Cieplice Zdrój. Na liście innych miejscowości stosujących ciepłe wody podziemne do kuracji i zabiegów leczniczych są także Duszniki Zdrój, Ciechocinek, Konstancin, Ustroń, Iwonicz Zdrój i Zakopane (do 2001 r. - aktualnie budowany jest w tym mieście duży geotermalny ośrodek rekreacyjny). Energia geotermalna posiada duże szanse na rozwój w Polsce w szeroko rozumianym sektorze ciepłowniczym, jak i rekreacyjno-leczniczym. Szczególnie ważne jest ciepłownictwo (centralne ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody do użytku domowego) oraz rolnictwo (szklarnie, tunele, suszarnie), hodowla ryb, a także - rekreacja i lecznictwo (baseny, parki wodne, ośrodki wypoczynkowe i lecznicze stosujące wody geotermalne). Pozwoli to na znaczne ograniczenie ilości spalanego węgla, koksu, ropy naftowej i gazu oraz wiążących się z tym licznych zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
Szersze zainteresowanie badaniami i praktycznym wykorzystaniem energii geotermalnej do celów ciepłowniczych rozpoczęło się po roku 1980. Pierwszy Doświadczalny Zakład Geotermalny PAN uruchomiono w 1992 r. na Podhalu (Sokołowski i in. 1992). Zakład ten otworzył drogę dla dalszych działań: w 1996 r. uruchomiono drugą ciepłownię geotermalną w Pyrzycach, a w 1999 r. uruchomiono ciepłownię w Mszczonowie, następnie w Uniejowie (2001) i w Słomnikach (2002). Na Podhalu trwa od kilku lat budowa największej w Polsce (i jednej z największych w Europie) geotermalnej sieci ciepłowniczej zaopatrującej m.in. Zakopane (w listopadzie 2001 r. rozpoczęto jej rozruch). W trakcie realizacji jest geotermalny zakład ciepłowniczy w Stargardzie Szczecińskim.
W ostatnich kilkunastu latach przygotowano także wiele studiów opłacalności i projektów wykorzystania energii geotermalnej. Podobnie jak w innych krajach, oficjalne prognozy i strategie zakładają lokalny udział energii geotermalnej w rynku energetycznym w Polsce. Pomimo takich prognoz, bardzo perspektywiczną dziedziną jej stosowania jest zwłaszcza ciepłownictwo, co przyczyni się do znaczącej redukcji ilości spalanych tradycyjnych paliw i generowanych emisji zanieczyszczeń, a w wielu regionach i miejscowościach geotermia ma realne szanse na istotny udział w lokalnym rynku ciepłowniczym.
Główne korzyści wynikające ze stosowania geotermii będą związane z ochroną środowiska naturalnego, gdyż zostanie ograniczona ilość zanieczyszczeń produkowanych przez tradycyjne systemy ciepłownicze bazujące na węglu. Energia geotermalna powinna być promowana w Polsce także w związku ze staraniami o przyjęcie do Unii Europejskiej, ponieważ wśród wielu warunków, jakie kraj nasz powinien spełnić, znajduje się praktyczne stosowanie energii odnawialnych.(...)

Pełną treść artykułu znajdą Państwo w aktualnym numerze Urządzeń dla Energetyki. Zachęcamy do lektury.

Źródło: Urządzenia dla Energetyki
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl