Dziś jest piątek, 18 październik 2019 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 3.8638 -0.76% 1EUR 4.2849 -0.28% 1GBP 4.9456 -0.31%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
Siemensa buduje fabrykę dla Przemysłu 4.0 w Polsce
więcej
Przed nami 32. edycja targów ENERGETAB 2019
więcej
32 edycja targów Energetab 2019 juz za cztery tygodnie
więcej
Cykl szkoleń z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-300, S7-1200
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
23 październik 2019
LUMENexpo Targi Techniki Świetlnej  
więcej
29 październik 2019
73. edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu  
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
26 kwiecień 2006.

Energia geotermalna

Energia geotermiczna jest to naturalne ciepło wnętrza Ziemi, zgromadzone w skałach oraz wypełniających je płynach (w tym drugim przypadku używa się na ogół określenia energia geotermalna). Na ciepło geotermiczne składa się ciepło powstające w jądrze Ziemi (gdzie temperatury osiągają poziom nawet 6000°C) oraz ciepło będące efektem przemian pierwiastków promieniotwórczych i reakcji chemicznych.

Całkowita ilość ciepła geotermicznego wielokrotnie przewyższa ilość ciepła, jaką można uzyskać ze wszystkich złóż paliw tradycyjnych - węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz z pierwiastków promieniotwórczych - źródeł energii atomowej. Ponad 90% całkowitej ilości ciepła Ziemi zawarte jest w skałach, a około 10% w wodach i parach. Przy obecnym poziomie technicznym korzysta się z tej części ciepła Ziemi, którego "nośnikiem" są wody lub pary, transportujące je z wnętrza na powierzchnię Ziemi. Jest to zatem ilość, która warta jest poważnego zainteresowania, także w naszym kraju.
W sprzyjających warunkach powstają złoża geotermalne. Są to nagromadzenia ciepła Ziemi w wodach lub parach w ilościach, jakie nadają się do ich praktycznego wykorzystania. Wypełniają one szczeliny i pory w skałach, które występują na głębokościach umożliwiających ich opłacalną ekonomicznie i możliwą pod względem technicznym eksploatację za pomocą otworów wiertniczych. Głębokości te wynoszą obecnie do 3-4 km.
Wyróżnia się złoża wód geotermalnych i złoża par geotermalnych. Złoża par geotermalnych występują w obszarach, gdzie współcześnie lub w niedawnej przeszłości geologicznej miała miejsce działalność wulkaniczna. Bezpośrednim źródłem ciepła, które ogrzewa wody do temperatur pozwalających na ich przejście w stan pary, jest magma znajdująca się płytko w skorupie ziemskiej lub też wydobywająca się na jej powierzchnię jako lawa podczas wybuchów wulkanicznych. Temperatury w złożach par na głębokości 1 km przekraczają 150-200°C.
Złoża wód geotermalnych cechują się znacznie większym rozprzestrzenieniem na świecie niż złoża par. Temperatura w złożach wód na głębokości 1 km jest niższa od 150°C. Obecność złóż wód geotermalnych nie ogranicza się jedynie do obszarów wulkanicznych i można je znaleźć w wielu rejonach na wszystkich kontynentach. Ciepło ogrzewające wody geotermalne pochodzi głównie z jądra Ziemi.(...)

Zalety energii geotermalnej
W porównaniu z innymi źródłami energii - zarówno tradycyjnymi jak i niektórymi odnawialnymi - energia geotermalna posiada kilka ważnych zalet. Jest to energia:
- czysta ekologicznie - jej stosowanie nie powoduje emisji szkodliwych substancji (pyłów i gazów) do otoczenia, jak ma to miejsce w przypadku spalania węgla, ropy naftowej i gazu; geotermia jest więc przyjazna środowisku naturalnemu i pomaga w jego ochronie,
- obfita - ciepło Ziemi zgromadzone w złożach wód i par geotermalnych oraz skałach naszej planety przewyższa wielokrotnie ilość ciepła możliwego do uzyskania z paliw kopalnych, a nawet z innych odnawialnych źródeł energii,
- odnawialna - zasoby ciepła Ziemi są tak duże, że jego wykorzystywanie nawet na znacznie większą niż obecnie skalę nie spowoduje ich wyczerpywania, jak to ma miejsce w przypadku eksploatacji złóż paliw kopalnych,
- miejscowa - wykorzystuje się ją w pobliżu miejsca jej występowania. Gorące wody i pary nie nadają się bowiem do długiego transportu za pomocą rurociągów, tak jak np. ropa naftowa i gaz ziemny, gdyż ulegałyby schłodzeniu i straciłyby swoją wartość. Ważna jest także, że jej dostawy nie są zależne - tak jak w przypadku wymienionych surowców, które często trzeba importować - od międzynarodowej sytuacji politycznej, która ma wpływ na ceny surowców energetycznych na świecie, 
- tańsza - w porównaniu z kosztami i cenami energii elektrycznej lub ciepła uzyskiwanymi z tradycyjnych paliw kopalnych, a nawet z niektórych innych odnawialnych źródeł,
- niezawodna - energię geotermalną z podziemnego złoża wody lub pary można uzyskiwać bez przeszkód i potrzebnej ilości przez cały rok. Nie jest ona zależna chociażby od panujących na powierzchni Ziemi i w atmosferze warunków pogodowych. Jest tak w odróżnieniu np. od elektrowni wiatrowych - uzależnionych w swej pracy w pierwszym rzędzie od podstawowego faktu, czy wiatr wieje, czy też nie, czy też nawet hydroelektrowni, których praca może być niekiedy ograniczana przez niskie stany wód podczas suszy.(...)

Energia geotermalna w Polsce
Polska należy do państw posiadających duże zasoby energii geotermalnej o niskiej entalpii (czyli zasoby wód geotermalnych). W opinii wielu naukowców i specjalistów, energia geotermalna powinna być traktowana jako jedno z głównych odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Polska posiada duże zasoby wód geotermalnych. Można je spotkać w skałach budujących przeważającą część naszego kraju. Do praktycznego zagospodarowania nadają się obecnie wody występujące na głębokościach do 3-4 km. Temperatury wód w złożach osiągają 20- 130°C.
Wyróżniono trzy prowincje geotermalne, w skład których wchodzą rozległe geologiczne baseny sedymentacyjne zawierające liczne zbiorniki wód geotermalnych. Łączna ich powierzchnia wynosi ok. 250.000 km2 - ok. 80% powierzchni kraju (Ney i Sokołowski 1987):
- Prowincja Niżu Polskiego,
- Prowincja przedkarpacka,
- Prowincja karpacka.
Interesujące warunki posiadają również Sudety, gdzie wody geotermalne występują w zeszczelinowanych partiach skał krystalicznych i metamorficznych prekambru i paleozoiku (Dowgiałło 2001).
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód geotermalnych z odwiertów, dla których wykonano odpowiednie badania i dokumentacje, wahają się w zakresie 50-550 m3/h. Według realistycznych ocen, biorąc pod uwagę aktualne ceny tradycyjnych nośników energii, opłacalne pod względem ekonomicznym zakłady i instalacje geotermalne można budować na ok. 40% powierzchni kraju (Ney 1999). Bardziej optymistyczne podejście zakłada znacznie większe możliwości w tym zakresie (Sokołowski 1988-2003). Spośród wymienionych rejonów, najlepsze warunki geotermalne występują na rozległym obszarze Niżu Polski (Górecki red. 1995; Ney 1995).
Wyjątkowo korzystnymi warunkami geotermalnymi cechuje się również rejon Podhala. Wody geotermalne wykorzystywano w naszym kraju od stuleci w lecznictwie w kilku uzdrowiskach. Najstarsze spośród nich - znane już w XIII - XIV w. - to Lądek Zdrój i Cieplice Zdrój. Na liście innych miejscowości stosujących ciepłe wody podziemne do kuracji i zabiegów leczniczych są także Duszniki Zdrój, Ciechocinek, Konstancin, Ustroń, Iwonicz Zdrój i Zakopane (do 2001 r. - aktualnie budowany jest w tym mieście duży geotermalny ośrodek rekreacyjny). Energia geotermalna posiada duże szanse na rozwój w Polsce w szeroko rozumianym sektorze ciepłowniczym, jak i rekreacyjno-leczniczym. Szczególnie ważne jest ciepłownictwo (centralne ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody do użytku domowego) oraz rolnictwo (szklarnie, tunele, suszarnie), hodowla ryb, a także - rekreacja i lecznictwo (baseny, parki wodne, ośrodki wypoczynkowe i lecznicze stosujące wody geotermalne). Pozwoli to na znaczne ograniczenie ilości spalanego węgla, koksu, ropy naftowej i gazu oraz wiążących się z tym licznych zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
Szersze zainteresowanie badaniami i praktycznym wykorzystaniem energii geotermalnej do celów ciepłowniczych rozpoczęło się po roku 1980. Pierwszy Doświadczalny Zakład Geotermalny PAN uruchomiono w 1992 r. na Podhalu (Sokołowski i in. 1992). Zakład ten otworzył drogę dla dalszych działań: w 1996 r. uruchomiono drugą ciepłownię geotermalną w Pyrzycach, a w 1999 r. uruchomiono ciepłownię w Mszczonowie, następnie w Uniejowie (2001) i w Słomnikach (2002). Na Podhalu trwa od kilku lat budowa największej w Polsce (i jednej z największych w Europie) geotermalnej sieci ciepłowniczej zaopatrującej m.in. Zakopane (w listopadzie 2001 r. rozpoczęto jej rozruch). W trakcie realizacji jest geotermalny zakład ciepłowniczy w Stargardzie Szczecińskim.
W ostatnich kilkunastu latach przygotowano także wiele studiów opłacalności i projektów wykorzystania energii geotermalnej. Podobnie jak w innych krajach, oficjalne prognozy i strategie zakładają lokalny udział energii geotermalnej w rynku energetycznym w Polsce. Pomimo takich prognoz, bardzo perspektywiczną dziedziną jej stosowania jest zwłaszcza ciepłownictwo, co przyczyni się do znaczącej redukcji ilości spalanych tradycyjnych paliw i generowanych emisji zanieczyszczeń, a w wielu regionach i miejscowościach geotermia ma realne szanse na istotny udział w lokalnym rynku ciepłowniczym.
Główne korzyści wynikające ze stosowania geotermii będą związane z ochroną środowiska naturalnego, gdyż zostanie ograniczona ilość zanieczyszczeń produkowanych przez tradycyjne systemy ciepłownicze bazujące na węglu. Energia geotermalna powinna być promowana w Polsce także w związku ze staraniami o przyjęcie do Unii Europejskiej, ponieważ wśród wielu warunków, jakie kraj nasz powinien spełnić, znajduje się praktyczne stosowanie energii odnawialnych.(...)

Pełną treść artykułu znajdą Państwo w aktualnym numerze Urządzeń dla Energetyki. Zachęcamy do lektury.

Źródło: Urządzenia dla Energetyki
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl