Dziś jest czwartek, 2 lipiec 2020 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 3.9741 +0.38% 1EUR 4.4573 +0.09% 1GBP 4.9328 -0.45%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Reklama

Aktualności
72 edycja Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Kielce - Relacja
więcej
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER
więcej
Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce ? raport Banku Pekao S.A.
więcej
Produkcja w Polsce w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
9 wrzesień 2020
Seminarium dla Utrzymania Ruchu - edycja 80 
więcej
15 wrzesień 2020
33. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2020 
więcej
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Artykuły branżowe
22 sierpień 2008.

Straty w sieciach niskiego napięcia (nN) - analiza przypadków

Straty energii są stałym zjawiskiem ubocznym w energetyce. Największe wartości strat występują po stronie niskiego napięcia. Wyliczenie ich jest jednak utrudnione ze względu na dużą liczbę potrzebnych danych. Przedstawione w artykule wyliczenia zostały wykonane na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych, zebranych za pomocą systemu odczytującego dane pomiarowe z liczników energii u odbiorców komunalnych. System umożliwił dalszą obróbkę danych, w szczególności wyznaczenie wartości składowych strat. System został pilotażowo wdrożony w kilku lokalizacjach. Otrzymanych wyników nie można jednak bezpośrednio odnosić do innych, nawet analogicznych podsieci, ponieważ każda z nich może mieć własną specyfikę.

Podział strat w sieciach
Klasyczny podział strat na techniczne i handlowe wydaje się niewystarczający. Trudno bowiem jednoznacznie przypisać do nich pewne wielkości. Wydaje się, że lepszy byłby podział na:
Straty techniczne - energia tracona w wyniku występowania określonych zjawisk fizycznych, towarzyszących przesyłowi energii (przepływowi prądu) przez sieć lub napięciu w sieci.
Potrzeby własne - energia zużywana przez urządzenia pomocnicze np. liczniki, energia zużywana zimą na podgrzanie niektórych szafek licznikowych. W sieci elektroenergetycznej są zainstalowane takie urządzenia i zużywają energię, która osobno nie jest mierzona. Jej pobór można wyliczyć, znając moc urządzeń oraz czas pracy (zwykle jest to praca ciągła).
Straty handlowe - energia niezmierzona wskutek niedostosowania układów pomiarowych do struktury poboru. W jej skład wchodzą również nielegalny pobór energii oraz inne niemierzalne odchylenia.
 
Sposoby wyliczania strat
Wyliczanie strat technicznych
Straty obciążeniowe
Straty te, inaczej nazywane stratami podłużnymi lub prądowymi, wyznacza się metodą rozpływów mocy, znając:
- wartości prądów wyliczonych z rzeczywistych danych pomiarowych w określonych odcinkach sieci
- topologię sieci oraz lokalizację odbiorców
- zastosowane kable i przewody - w tym liczbę żył i ich rezystancje. Na podstawie rezystancji obliczeniowych przewo
dów wziętych z tabel katalogowych wylicza się prąd płynący przez poszczególne odcinki kabli i przewodów. Zdaniem niektórych naukowców [2], wartości jednostkowych rezystancji przewodów, podawane w danych katalogowych przez wytwórców, należy zwiększyć o ok. 10 %. W tym opracowaniu wartości te jednak nie zostały zwiększone. W rozpatrywanym układzie mierzona była jedynie energia czynna. Aby wyznaczyć wartość energii biernej i pozornej, a następnie wartość prądu, na podstawie wyników rozmaitych badań [2] przyjęto następujące założenia:
- drobni odbiorcy miejscy, którzy są przyłączeni do sieci nN, pobierają energię przy średnim współczynniku mocy cos jm = 0,93 (tg jm = 0,395)
- drobni odbiorcy wiejscy - przy cos jw = 0,87 (tg jm = 0,250). Straty te powstają w wyniku płynięcia prądu przez przewód/kabel o pewnej rezystancji - opisuje je prawo Joule-a-Lenza. Straty obciążeniowe w liniach napowietrznych i kablowych oblicza się ze wzoru:
 

Zastosowane uproszczenia przy wyliczaniu strat obciążeniowych (opisane szerzej w [5]):

    1) W przypadku odbiorców trójfazowych zakłada się odbiory symetryczne, czyli równomierne obciążenie wszystkich faz.
2) Do obliczeń używana jest uśredniona wartość 15-mi
nutowa; zakłada się, że przez ten okres obciążenie jest stałe.
3) Pobór energii odbiorcy jednofazowego, podłączonego do kabla lub przewodu trójfazowego, został rozłożony proporcjonalnie na 3 fazy. Nie ma algo
rytmu, dzięki któremu dałoby się wywnioskować, że dane liczniki odbiorcze obciążają tę, a nie inną fazę i są w określony sposób pogrupowane i przypisane do konkretnych faz.
4) Straty energii dla kabla lub przewodu jednofazo
wego są rozpatrywane jednofazowo.
5) Zakłada się, że napięcie ma określoną wartość, chociaż w rozpatrywanych lokalizacjach, w których zainstalowany został system AMR (Automatic Meter Reading - automatyczny odczyt licznika), faktycznie nie było ono zmierzone. Można zwiększyć dokład
ność liczenia strat technicznych dodając woltomierz przy transformatorze.

Z powodu tych uproszczeń wynik określa szacunkowo poziom strat, a nie ich dokładne wartości. Należy je interpretować w ten sposób, że rzeczywiste straty techniczne są nie mniejsze niż wyliczone w ten sposób.

Pełna wersja artykułu w magazynie PAR

Źródło: PAR
O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl