Dziś jest poniedziałek, 5 czerwiec 2023 r.
Energoelektronika.pl na stronach Facebook REKLAMA MAPA SERWISU KONTAKT
Strona główna Załóż konto Artykuły branżowe Katalog firm Seminaria FAQ Kalendarium Słownik Oferta
Wyszukaj
1USD 3.9741 +0.38% 1EUR 4.4573 +0.09% 1GBP 4.9328 -0.45%
Zaloguj się
Login (adres e-mail):
Haslo:
  Rejestracja
  Zapomniałem hasła
Reklama

Aktualności
34. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2021
więcej
14. Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako
więcej
Seminarium techniczne "Bezpieczeństwo i eksploatacja maszyn elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem"
więcej

Zobacz archiwum

Kalendarium
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o wydarzeniach w branży.
Podaj e-mail do subskrypcji:


Regulamin
1.
Zatwierdzając formularz rejestracyjny Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego Regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez Energoelektronika.pl, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.). W przypadku podawanych danych osobowych - Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Energoelektronika.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
a)
Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, że podana przez niego Nazwa Użytkownika oraz inne dane przekazane w formularzu, nie naruszają praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Energoelektronika.pl.
b)
Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych.
c)
Użytkownik wyraża zgodę na dodawanie przez Energoelektronika.pl do korespondencji wysyłanej e-mailem reklam oraz innych treści o charakterze komercyjnym.
d)
Użytkownik nie może wprowadzać w opisach firmy, produktów, ofert B2B - nazw, danych kontaktowych oraz linków do innych stron www oraz czasopism.
   
2.
Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników, a także ogłoszenia, artykuły i zapytania umieszczane w Serwisie nie mogą:
a)
naruszać zasad Netykiety,
b)
zawierać treści obscenicznych i obraźliwych. Formularz opisu firmy nie może zawierać danych adresowych, adresów stron www itp.
c)
naruszać postanowień polskiego prawa, w tym w szczególności wzywać lub zachęcać do popełnienia przestępstwa, naruszać praw autorskich lub ułatwiać ich naruszenie, naruszać praw do znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich,
d)
zawierać informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd pozostałych Użytkowników.
   
3.
Energoelektronika.pl nie odpowiada za:
a)
treść ogłoszeń i zapytań ofertowych umieszczanych w Wortalu,
b)
skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika.
   
4.
W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez Energoelektronika.pl uznane za niepożądane, Energoelektronika.pl zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do żądania, Energoelektronika.pl uzna takie działanie Użytkownika za naruszenie niniejszego Regulaminu
   
5.
Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Energoelektronika.pl i osób trzecich za zamieszczenie w Wortalu treści naruszającej warunki określone w pkt. 2
   
6.
Energoelektronika.pl zastrzega sobie prawo do moderowania wypowiedzi, w tym do komentowania, a także usuwania lub nie publikowania wypowiedzi, artykułów czy aktualności nie tylko z przyczyn wymienionych w pkt. 2
   
7.
Energoelektronika.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.
   
8.
Zaprzestanie świadczenia usługi przez Energoelektronika.pl następuje na skutek:
a)
Pisemnego oświadczenia Użytkownika przesłanego pocztą elektroniczną,
b)
Zgłoszenia Energoelektronika.pl żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych osobowych danych o adresie e-mail,
c)
Jednostronnej decyzji Energoelektronika.pl, jeżeli:
- nazwa Użytkownika pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu
- przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Profilu
   
9.
Energoelektronika.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Wortalu oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
   
10.
Energoelektronika.pl może czasowo zawiesić działalność Wortalu bez podawania przyczyn takiego działania.
   
11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.
   
12.
Energoelektronika.pl zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w chwili ich opublikowania na w/w stronie.
Ostatnio dodane
Firmy:

Four Reasons - kosmetyki do włosów

więcej

AUTOMATYKA SHOP

więcej
Produkty:
Zestaw sterownika EASY-BOX-E4-DC1
więcej
Moduł WLAN B-Link Electronic - BL-R8782MS1
więcej
Reklama

Partner medialny

O nas  ::  Regulamin  ::  Polityka prywatności (Cookies)  ::  Reklama  ::  Mapa stron  ::  FAQ  ::  Kontakt
Ciekawe linki: www.klimatyzacja.pl  |  www.strony.energoelektronika.pl  |  promienniki podczerwieni
Copyright © Energoelektronika.pl